กำลังมองหางาน

full stack DeveloperSpace Next Door

เงินเดือน: ฿60,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 24/06/2021
หมดเขตส่ง: 24/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Become part of our development team and help us innovate self storage domain. We look forward to your application as a NodeJS / React FullStack Engineer. Our company is one of the most successful companies in APAC self-storage industry backed by best possible investors!
Your tasks will include:
Development of features that are used every day by hundreds of our customers to find the best, most affordable self-storage space
Work in exciting and interesting features as part of an agile team
Taking ownership for features - because every change goes live through our continuous deployment pipeline
Take part in team design & architecture meetings
Peer code reviews on Github
Work with modern technologies such as NodeJS, React, Docker, RabbitMQ, ElasticSearch, PostgreSQL, AWS, etc.
Posting a meme on our Slack's #random channel
What You Bring With You:
3+ Years of experience in running & developing production grade NodeJS and ReactJS applications
Experience with Vue.Js
Experience with TypeScript
Experience with cloud providers like AWS or GCP or Azure
Experience with SQL based databases e.g PostgreSQL, MySQL
Experience running GraphQL in production
Experience with TDD, unit testing your code is a priority for you
Experience with HTML, CSS/SCSS & at least 1 state management library e.g Redux, Mobx, Flux etc 
Good command of English (written and spoken)
Excellent analytical thinking and problem-solving skills
It's Great If You Have:
Experience with Ant Design UI framework
Experience with RabbitMQ or any other Queue
Experience with CSS Animations
Experience with NextJS framework
Experience with NestJS framework
Database design and query optimisation on SQL products like RDS
Experience with Functional Programming

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Space Next Door

แนะนำ บริษัท

Space Next Door งาน

1599/288 UX-691 2nd Floor, Sukhumvit Road, Kwaeng Prakanong Nua, Vattana, Bangkok 10110, Thailand


ตำแหน่ง full stack Developer ได้รับคัดเลือกจาก Space Next Door บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿60,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Full Stack Developer หรือ Space Next Door ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Space Next Door งาน

1599/288 UX-691 2nd Floor, Sukhumvit Road, Kwaeng Prakanong Nua, Vattana, Bangkok 10110, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888