กำลังมองหางาน

full-stack developerHappenn

เงินเดือน: ฿40,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


As a Full-Stack Developer, you will play a key role in our Tech and Product Development team, report directly to Senior Full-Stack Developer and CTO as well as working closely with our awesome Sales and Customer Success team. Meaning not only coding that you are excelling but also passionate to achieve Happenn's goal in being the best event platform for enterprise together. Come help us to take Event Technology to next level!
Responsibilities:
Build out new features and improve existing ones with our application and another web-based system.
Ensuring the entire stack is designed and built for speed and scalability.
Diagnose and craft solutions for cross-browser and cross-device troubleshooting as well as testing.
Design and implementation of continuous integration and deployment.
Take pride and ownership in your tasks.
Make us a better development team as a whole.
Skills:
Solid experience with HTML, CSS, SASS, and Responsive design. 
A relevant back-end programming language e.g., PHP and JavaScript.
Familiarity with a relevant framework e.g., Vue 2 and Laravel/Lumen.
Familiarity with Lodash, Axios, Moment libs, and ES6 syntax.
Experience with OOP.
Experience in MySQL/MariaDB
Basic knowledge of SQL
Understand how to use Join, Left/Right, and grouping.
Appreciation for clean and well documented code.
Proficiency with Git.
Not afraid to use Cmd.
What you will get from Happenn:
Your chance to shine! Be a part of a fun & amazing team, where your work affects the company's growth tremendously. 
An opportunity to learn and to think like an entrepreneur, as here you will be treated as one of the owners of the company. 
Work remotely and from home is possible.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Happenn

แนะนำ บริษัท

Happenn งาน

1077/38 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400


ตำแหน่ง full-stack developer ได้รับคัดเลือกจาก Happenn บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Full-stack developer หรือ Happenn ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Happenn งาน

1077/38 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888