กำลังมองหางาน

full stack DeveloperTrue Digital Group (TDG)

เงินเดือน: ฿50,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/08/2021
หมดเขตส่ง: 18/09/2021
Responsibilities : 
• Lead designs of major software components, systems, and features.• Design, develop, test, deploy, maintain and improve the health-related software/system.• Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables with your technical expertise.• Work closely with project managers and business analysts to understand business goals and system requirements and communicate with the team constantly to understand and measure business requirements and values of developed features.• Contribute ideas (technological and product) to enhance the overall service experience.• Promote and participate in the continuous improvement of structure, processes, tooling to enable the teams to deliver more value 
Qualifications : 
• Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, related fields or equivalent practical experience• 5+ years of work experience in software development fields• Have positive attitude and be open-minded and a strong sense of ownership which drives you to find ways to do things better, faster, and more effective.• Strong foundation in Computer Science (Algorithm, Data Structure, etc.)• Experience with general purpose programming languages (e.g. Rust, Go, Java, Node.js, Python, etc.)• Experience with development using front-end frameworks (Vue.js, React, Angular, etc.)• Experience architecting and developing distributed systems design• Experience with RDBMS (MySQL, PostgreSQL, etc.), NoSQL• Experience with API/Web service development (e.g. RESTful web services)• Knowledge with CI/CD, TDD, Kubernetes, Docker, Google Cloud, AWS is a plus  
Please send resume to [Protected Info]  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

True Digital Group (TDG)

แนะนำ บริษัท

True Digital Group (TDG) งาน

True Digital Group Co., Ltd. (Head Office) 101 True Digital Park Building, 9th - 12th Floor, Sukhumvit Road, Bang Chak Sub-District, Phra Khanong District, Bangkok, 10260

ตำแหน่ง full stack Developer ได้รับคัดเลือกจาก True Digital Group (TDG) บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Full Stack Developer หรือ True Digital Group (TDG) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

True Digital Group (TDG) งาน

True Digital Group Co., Ltd. (Head Office) 101 True Digital Park Building, 9th - 12th Floor, Sukhumvit Road, Bang Chak Sub-District, Phra Khanong District, Bangkok, 10260

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888