กำลังมองหางาน

full-stack DevelopersKrungthai Bank

เงินเดือน: ฿20,000-฿120,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 07/06/2021
หมดเขตส่ง: 07/07/2021
คุณสมบัติ 
- มีประสบการณ์ในการ Design & Develop Application ด้วยภาษาต่อไปนี้อย่างน้อย 3-5 ปี: Java || Go|| Kotlin 
- Database Design & Query 
- มีความรู้ความเข้าใจ OOP, Design Pattern, Microservice 
- มีความรู้และประสบการณ์ในการ เขียน ออกแบบ และเชื่อมต่อกับ Web Service ( SOAP, REST) 
- มีความสามารถในการ Research และอ่าน Whitepaperได้ 
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Blockchain (conceptual) 
- มีประสบการณ์ในการ develop Smart Contract/ Chaincodeบน any platforms 
- ความรู้พื้นฐานด้าน Security (esp. Cryptography) 
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Docker (build, run,compose) 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Krungthai Bank

แนะนำ บริษัท

Krungthai Bank งาน

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่ง full-stack Developers ได้รับคัดเลือกจาก Krungthai Bank บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿120,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Full-Stack Developers หรือ Krungthai Bank ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Krungthai Bank งาน

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888