กำลังมองหางาน

full-stack Web DeveloperFungjai

เงินเดือน: ฿25,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 28/09/2021
หมดเขตส่ง: 28/10/2021
ฟังใจเป็น music-technology startup company และ เป็นผู้นําของชุมชนดนตรีของศิลปินหน้าใหม่ในประเทศไทย เรากําลังมองหาเพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนา Fungjai Platform ให้รองรับความต้องการของชุมชนดนตรีนี้มากยิ่งขึ้น
Responsibilities
ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟังใจในส่วนของ Web Application ตั้งแต่กระบวนการ Research, Design และ Production
ทํางานร่วมกันกับ UX/UI Designer, Product Owner และ Marketing Team
มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
ไม่จํากัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครโดยตรง
มี Portfolio ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
มีประสบการณ์กับ Angular / React / Node.js และ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีความเข้าใจการทํางานในรูปแบบ Synchronous, Asynchronous Communication
มีความคุ้นเคยกับ Jenkins, Ansible ในการทํา Continuous Deployment
มีความรู้และใช้งาน Version Control, GIT ได้เป็นอย่างดี
มีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรม ด้วยวิธีการใช้ Test Driven
เชี่ยวชาญด้าน Responsive สามารถจัดการกับ Mobile Browser ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกล้าแสดงออกความคิดเห็น
หากมีความเข้าใจ RxJS, Functional Programming, Progressive Web App,Spring Boot, Docker, AWS, NoSQL, Big Data จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับข้องกับการพัฒนา Blockchain, Smart Contract จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจร่วมงานกับฟังใจ ส่งผลงานมาที่ [Protected Info] หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครมาที่ แบบฟอร์มสมัครงาน 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Fungjai

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง full-stack Web Developer ได้รับคัดเลือกจาก Fungjai บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Full-Stack Web Developer หรือ Fungjai ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888