กำลังมองหางาน

graduate Data Engineer / front end engineeraCommerce (Platform Development)

เงินเดือน: ฿23,000-฿25,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 01/06/2021
หมดเขตส่ง: 01/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Graduate Data Engineer
aCommerce Data Engineer will be responsible for building, optimizing and maintaining robust data pipelines as well as designing meaningful data models in our Data Platform for analysts to serve key business purposes as a Data-Driven company.
A successful candidate will be working with our cloud-based Big Data Platform to digest supply chain data either structured or unstructured from different microservices in order to facilitate data utilization.
The candidate will be also working closely with other application teams and product owners in order to make sure that our implementations are aligned together with other teams and business roadmap.
The role and key responsibilities:
Participate in designing and implementing as well as maintaining data pipelines for digesting structured and unstructured data into Data Platform
Demonstrate continuous improvement by inspecting and adapting new ideas for improving solutions, tools and processes
Works closely with members of IT (e.g. Architecture, Infrastructure, Business Analysts, and Quality Assurance) to ensure the highest quality software
Your skills, experiences and qualifications: 
Bachelor Degree from Computer Engineering, Computer Science or related fields
Good knowledge of SQL, relational database design and efficient methods for working with large size of data
Good knowledge of Python
Understanding of fundamental design principles behind data-oriented application
Ability to understand business requirements and be able to express them in computer language
Ability to communicate in English, both written and oral form
Graduate Front End Engineer
The aCommerce Management Platform has a rich set of services that allow users to perform various operational functions related to ecommerce. Within the Regional Technology team, the common platform team builds a broad range of micro-services and frameworks that the aCommerce Product Development teams build on top of. This elite team works on very diverse services including enterprise scale portal frameworks, Identity systems, and seamlessly integrates a number of 3rd party products in a way that makes the aCommerce systems powerful, yet simple. This team is looking for a front-end specialist that is also capable of building server-side components supporting the front-end. The sky's the limit as to the breadth of technologies that this team gets to work with.
We are seeking a talented Front-End Developer who can combine design with programming. Responsibilities will include translation of the UI/UX design wireframes to actual code that will produce visual elements of the application. Also help design web user interface following user requirement. Candidate must have modern and innovative mindset and work as a professional. You will work with the UI/UX designer or the client and bridge the gap between graphical design and technical implementation, taking an active role on both sides and defining how the website looks as well as how it works.Duties and responsibilities
Responsible for front-end development to define guideline and standard coding conversion to develop online solution for various leading global brands
Translation of the UI/UX design wireframes to actual code
Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
Assure that all user input is validated before submitting to back-end
Evaluate new technologies and share your experience with other aCommerce teams
Works closely with internal customers and members of Tech (e.g. Architecture, Infrastructure, Business Analysts, and Quality Assurance) to ensure the highest quality software.
Demonstrate continuous improvement by inspecting and adapting new ideas for improving solutions, tools and processes.
Build reusable code and libraries for future use Capabilities 
As aCommerce works in multiple countries, a good command of written and spoken English is required.
Understand modern web framework eg. Bootstrap
Familiar with responsive design and grid-based layouts
Familiar with 3rd party bootstrap component
Familiar with customizing bootstrap theme
Familiar with jQuery for bootstrap
Strong knowledge with Client-side scripts with HTML, CSS3 and JavaScript.
Understanding of fundamental design principles behind a scalable application.
Understanding of UX/UI design.
Experience with JavaScript frontend framework libraries like VueJS, AngularJS is a plus.
Experience with CSS preprocessors (LESS, SASS, etc.) is a plus 
Experience with version control software like SVN, CVS, or Git.
Experience basic authentication with Basic, OAuth, JWT (JSON Web Token) is a plus.
Welcome new graduates. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

aCommerce (Platform Development)

แนะนำ บริษัท

aCommerce (Platform Development) งาน

689 Bhiraj Tower, 33rd Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand


ตำแหน่ง graduate Data Engineer / front end engineer ได้รับคัดเลือกจาก aCommerce (Platform Development) บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿23,000-฿25,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Graduate Data Engineer / Front End Engineer หรือ aCommerce (Platform Development) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

aCommerce (Platform Development) งาน

689 Bhiraj Tower, 33rd Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888