กำลังมองหางาน

it Audit ManagerPricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

เงินเดือน: ฿60,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/09/2021
หมดเขตส่ง: 17/10/2021
Responsibilities 
Examine and analyse internal controls and business risks through IT audit work, developing audit scopes, procedures, and preparing audit reports.
Demonstrate knowledge of IT operations and experience executing audits on IT/network security architecture design including network platforms, Javascript libraryYUI12.
Assess, advise and help clients to implement security related frameworks e.g. Information Security Management System (ISMS)
Assess and give advice on security technology and security-related configurations e.g. firewall, IDS/IPS, content filtering, network routing equipment, WiFi controller, network access control, etc.
Conduct network and web application penetration tests Conduct security training class or awareness programme
Qualifications
Experienced in IT Audit 6 years and above.
University degree, preferably in IT, Computer Science, Engineering or Management Information System (MIS).
Excellent communication skills in both oral and written English
Able to appreciate business process issues and understand business transaction scenarios, and how an application system (e.g., SAP, Oracle) can support them
Basic understanding of ERP configurations e.g., SAP, Oracle. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems
Resourceful and able to workout technical solutions
Good appreciation of fundamental accounting knowledge and/or audit knowledge and financial controls
Good grasp of IT technical concepts, e.g., Operating Systems (Unix, Windows, OS/400, etc), Databases (Oracle, SQL, etc.)
Able to handle multiple tasks and assignments
Logical thinking, good attitude, fast learner and good team player 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง it Audit Manager ได้รับคัดเลือกจาก PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿60,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท IT Audit Manager หรือ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888