กำลังมองหางาน

IT Helpdesk (contract 6 months)Magic Box Asia Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿14,000-฿17,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/07/2021
หมดเขตส่ง: 16/08/2021
บริษัท Magic Box (ผู้ให้บริการด้าน IT Solutions & Game Services) กําลังเปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง IT Helpdesk 2 อัตรา (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
 
☆Responsibilities☆
มีความเข้าใจในเครื่องมือ, ระบบ IT และดูแล ติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นได้
ศึกษาผลิตภัณฑ์ เพื่อทําความเข้าใจผลิตภัณฑ์และสามารถให้คําแนะนําผู้ใช้งาน (User) ได้
ทดสอบระบบตามที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายทอดวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน (User)
รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ คอยตอบปัญหาและติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน (User)
วิเคราะห์และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น มีการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีการวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา
ส่งต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในการแก้ไข เมื่อเกิด Case
จัดทําเอกสารด้านระบบงาน รวมถึงคู่มือ รายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
 
☆Qualifications/Skills☆
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (พิจารณานักศึกษาจบใหม่)
ประสบการณ์ในสายงาน IT Helpdesk / IT Support หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
ชอบคิดวิเคราะห์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
กระตือรือร้น และพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย ++ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ++
มีความรับผิดชอบ สามารถทํางาน Routine ได้
ชอบงานบริการ (Service Mind), อดทนต่อแรงกดดัน, ใจเย็น, สุภาพ
สามารถทํางานเป็นทีมได้ดี รวมถึงสามารถจัดการงานด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
☆Additional Info☆
Business leave: 3 days
Working Time: 8 AM - 5 PM (6 Days per week) 1 person & 11 AM - 8 PM (6 Days per week) 1 person
We offer: social security, casual outfits, fun and flexible working environment. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Magic Box Asia Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง IT Helpdesk (contract 6 months) ได้รับคัดเลือกจาก Magic Box Asia Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿14,000-฿17,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท IT Helpdesk (Contract 6 Months) หรือ Magic Box Asia Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888