กำลังมองหางาน

IT Project Manager (24 shopping co.,ltd)CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

เงินเดือน: ฿50,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 13/05/2021
หมดเขตส่ง: 13/06/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Job Description : 
- ดําเนินการคิด/วิเคราะห์ และสรุปความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนาระบบ e-Commerce 
- ดูแลการพัฒนาระบบ Online Platform ทั้ง Website และ Mobile Application ของระบบ/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น 
- คิด วิเคราะห์ ประสานงานกับ vendor ต่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลทาง Technical และรายละเอียดของ feature ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ และทําการ feedback ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (Business Analyst
- รับผิดชอบและควบคุมโครงการ ทั้งในส่วนของระยะเวลา ทรัพยากร ขั้นตอน การพัฒนาปรับปรุง feature ใหม่ ๆ เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด  
- UAT ดูแลการ test ให้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมถึงให้มีการทํา test case ควบคุม ตรวจสอบ ทั้งกระบวนการจนสามารถส่งมอบและขึ้นระบบได้เป็นอันเรียบร้อย 
- ให้คําแนะนํา ดูแลทีมทํางาน ให้มีการพัฒนาความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการทํางานอยู่เสมอ 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
Qualifications : 
- ปริญญาตรี-โท สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- อายุ 35-45 ปี 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี-ดีมาก 
- มีประสบการณ์ในงาน e-Commerce , PM , BA ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- ปฏิบัติงาน อาคาร The Tara (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) 
**สนใจสมัครงาน ช่องทาง Website หรือ E-mail : [Protected Info] (ใส่หัวข้อเป็นตําแหน่งที่สนใจ) 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง IT Project Manager (24 shopping co.,ltd) ได้รับคัดเลือกจาก CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING) บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท IT Project Manager (24 Shopping Co.,Ltd) หรือ CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888