กำลังมองหางาน

Java DeveloperCentral JD Fintech Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿1,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021
Responsibilities:
As the technical core team in delivery function, you will be responsible for developing, implementing and enhancing the core payment and financial and merchant systems as well as all surrounding/supporting systems.  DevOps and agile technology will be primarily used but shall be ready for hybrid mode / adaptation / transitioning in some scenarios with the goal to design, develop, test and deploy on-time with good quality.
Design, develop to optimized for a robust system - to deliver the high-quality design and code
Ensure the use of right development technology, design framework and tools - optimize the output of development according to CI/CD scheme.
Contribute to the deployment activities and release life cycles
Collaborate with the off-shore development teams (Beijing, China)
Qualifications:
Junior to Expert experience in software development - mixture of Software Development Life Cycle (SDLC), Agile, CI/CD development management.  (Seniority roughly determined by #years-experience). Full stack software development (Mobile, Frontend and Backend) is preferred.
Good knowledge in solution architecture and familiar with Web and Mobile Application platforms
Good knowledge in CI/CD tools used for automated software delivery.
English speaking, reading and writing are preferred.  Chinese language is a plus.
Payment and financial experience are a plus although not mandatory.
Programming Languages 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Central JD Fintech Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Central JD Fintech Co., Ltd. งาน

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ตำแหน่ง Java Developer ได้รับคัดเลือกจาก Central JD Fintech Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿1,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Java Developer หรือ Central JD Fintech Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Central JD Fintech Co., Ltd. งาน

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888