กำลังมองหางาน

Java development leadCentral JD Fintech Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿1,000-฿150,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


As a technical lead, you will be responsible for leading & working with your team to develop, implement and enhance a set of the core payment, financial system and/or surrounding/supporting systems.  You will be leading and ensuring product quality, applying agile methodology with automation approaches.
Team Leaders duties include communicating company goals, safety practices, and deadlines with designated teams. Responsible for motivating team members and assessing their performance and evaluation.  
Lead development a well-designed. Manage team to deliver product good quality, delegate tasks and delivery by project timeline
Responsible for BAU product support
Seeking new technology and refresh team technology stacks
Oversee day-to-day team's operation and performance.
Overall development status tracking & reporting, design review and planning
 Coach, motivate and actively contribute to each engineer's career goal and aspiration
Set clear team goals and KPIs and regular performance evaluation
Motivate team members
Listen to team member's feedback and resolve any issues or conflicts
 Qualifications:
Experienced in software development - mixture of Software Development Life Cycle (SDLC), Agile, DevOps development management
Experienced in team management - Lead, and motivate team member
Good knowledge in solutioning, development framework and familiar with Web and Mobile Application platforms
 Well-rounded in DevOps tools used for Requirement and Design capturing, testing, deployment, source code management, etc.
Technology Stacks     - Frontend/Mobile (Android): Node.JS, React, Vue.JS, Kotlin     - Backend: Java SpringBoot, Firebase, Kafka, Apigee     - Database: Redis, MySQL     - DevOps: Jenkins, Elasticsearch, Kibana, Docker, Kubernetes 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Central JD Fintech Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Central JD Fintech Co., Ltd. งาน

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย


ตำแหน่ง Java development lead ได้รับคัดเลือกจาก Central JD Fintech Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿1,000-฿150,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Java Development Lead หรือ Central JD Fintech Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Central JD Fintech Co., Ltd. งาน

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888