กำลังมองหางาน

junior back-end DeveloperIC WEB

เงินเดือน: ฿20,000-฿30,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 07/06/2021
หมดเขตส่ง: 07/07/2021
Job Responsibilities
รับบรีฟโมดูลที่รับผิดชอบจาก Senior
พัฒนาโมดูลที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัทฯ
ช่วย Senior และ Manager จัดทําเอกสารของระบบ
ตรวจสอบงานให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด และ ได้มาตรฐานของบริษัท
Accountabilities and Performance Measures
พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
ทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
ช่วยจัดทําเอกสารระบบต่าง ๆ
ช่วยตรวจสอบงานของทีม ให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด และตามมาตรฐานของบริษัท
Must be able to make the following documents :-
ER Diagram*
Data Dictionary*
System Flow*
 * เอกสารที่ต้องช่วย Senior และ Manager จัดทํา
Must be able to perform the following tasks :-
เขียนและปรับแก้ไขโค้ด PHP และ Javascript (JQuery)ได้
ใช้งาน MySQL ได้
Qualifications
ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application และ CMS อย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้าน facebook API, google API และ youtube API ได้
พัฒนาโปรแกรมให้มีความปลอดภัย (Web Security) ได้
มีความรับผิดชอบสูง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทํางานเป็นทีมได้
มีประสบการณ์ด้าน Codeigniter Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้าน IT Support จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

IC WEB

แนะนำ บริษัท

IC WEB งาน

IC WEB Co., Ltd. 345/25-26 The Headquarters, Intaraporn Rd., Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok, Thailand 10310

ตำแหน่ง junior back-end Developer ได้รับคัดเลือกจาก IC WEB บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿30,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Junior Back-end Developer หรือ IC WEB ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

IC WEB งาน

IC WEB Co., Ltd. 345/25-26 The Headquarters, Intaraporn Rd., Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok, Thailand 10310

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888