กำลังมองหางาน

junior Data EngineerAdastra (Thailand) Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿20,000-฿40,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Job Highlights
Flexible Work Hours, Lifelong Learning
BI ReportingData Integration:Informatica, SSIS, Da
Data Warehousing, Hadoop or Database Administrat
Job Description
As a Junior Data Engineer, you will be responsible for:
Technical Requirements Gathering and Development of Functional Specifications
Analysis of Various Development Alternatives to Applications, Information Systems and Modules
Code Development & Testing in the Area of Data Management - Cloud, Data Integration & Reporting
Development and Maintenance of Scalable Data Pipelines
Data Analysis, Collaboration and Troubleshooting of Data Related Issues
Profile Requirements
For this position of Junior Data Engineer, we are looking for someone with:
(Required) Bachelor University Degree in IT Related Major
(Required) 1+ Academic or Working Experience Year with
o   SQL Scripting and/or
o   Python/JavaScript Programming
(Required) Fluency in English and Thai (Spoken/Written)
(Required) Communication, Presentation and Networking Skills
(Required) Work Diligence & Initiative - "Deliver no Matter What" Attitude
(Optional) Technical Expertise in either Cloud, or Data Integration, or Reporting, or Testing:
o   Cloud - GCP, AWS or Azure
o   Data Integration - Informatica, SSIS, Databricks or Azure Data Factory
o   BI Reporting - PowerBI, SSAS/SSRS or Microstrategy
o   Data Warehousing, Hadoop or Database Administration Experience is a Plus
o   Working knowledge of test techniques and compatibility with various software programs
Benefits
For this position of Junior Data Engineer we plan to offer you:
Starting Monthly Salary = 20,000 - 40,000 THB (Negotiable)
Semi-Annual Bonus = Negotiable
Provident Fund Enrollment
Corporate Health Insurance Enrollment
Annual Vacation & Holidays = 12+18 days
Home Office - 40-80% (post probation)
Flexible Work Hours
Intraday and Business Travel Allowance
Work & Travel Opportunities in EU and Canada
         
About Adastra
ADASTRANS
Our people and their collective expertise are the basis of Adastra's prowess. Adastrans collaborate across functions, competencies, sectors, and geographies to tackle interesting and complex data-related challenges. Adastrans are self-driven, data-driven powerhouses with a passion for all things data.
 
World Team Collaboration
Adastrans work closely with our clients and other offices to help them protect existing data investments, harness their data assets and unlock their business value by leveraging advanced tools, technologies, and methodologies. You will work with a distributed team around the world either remotely or in person. Yes, Adastrans have an opportunity to travel around the world - visit Canada, USA, Germany, Czech Republic, Slovakia, Russia, Bulgaria or Australia... or stay home and login conveniently remotely. Data has no borders and requires no visas or work permits... but if you do - Adastra will take care and will even cover the costs.
 
Professional Advancement
Adastra is a well-established enterprise with 2000+ employees around the world. Adastra Thailand, however, is still a baby. We are actively building our own management capacity and are constantly looking for smart, motivated and capable individuals who can be then quickly promoted to managerial positions in the organization as we grow in numbers. Your career path may take you to technical expertise leadership role, human management or all the way to an executive position in the company quickly. You will be assigned a talent mentor when you join the company and they will guide you with their own expertise and experience along your own career path.
 
Flexible Work Hours and Home Office
At Adastra we value efficiency and availability over strict office hours. At Adastra you are free to come late to work or leave early to beat the traffic. You may have a late call with a client then sitting conveniently at your home or take the full day working from home if you need to. We are as flexible as we could be and clients allow us. We shall judge you for the work done, not for the hours spent on office premises. 
 
Lifelong Learning
Adastra is as strong as Adastrans are. We invest heavily in your personal and professional development to ensure that you reach your potential with us. We have dozens of proprietary Information Management courses within our Adastra Academy network and invest in external courses and certifications for our people. You will never get bored.
 
Let's Talk About Money
Adastrans are evaluated based on their experience and skillset and are allocated into (a) competitive salary grades. Additionally, Adastrans receive (b) a performance bonus, (c) an additional Health Insurance coverage, (d) provident fund contributions and (e) some other perks that we shall talk about when we meet. At all times we try to be transparent over your performance and the business reality and hence maintain a happy win-win-win symbiosis between shareholders, clients and Adastrans. 
More About Adastra: Visit http://adastragrp.com  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Adastra (Thailand) Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Adastra (Thailand) Co., Ltd. งาน

Adastra (Thailand) Co., Ltd. 319 Chamchuri squre, 24th floor 24080, 24088 Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, Thailand,10330


ตำแหน่ง junior Data Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Adastra (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿40,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Junior Data Engineer หรือ Adastra (Thailand) Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Adastra (Thailand) Co., Ltd. งาน

Adastra (Thailand) Co., Ltd. 319 Chamchuri squre, 24th floor 24080, 24088 Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, Thailand,10330

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888