กำลังมองหางาน

junior full stack DeveloperSCB Securities

เงินเดือน: ฿30,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 02/06/2021
หมดเขตส่ง: 02/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Responsibilities
- Develop software solutions by designing, developing, and installing software solutions to support business and customers requirement
- Remain current on new technologies and available vendor packages; evaluate and make recommendations as necessary
- Determine process improvements, best practices, and develop new processes
- Work in close partnership with cross-functional teams and management
- Mentor development team to allow for skill/knowledge development through advice, coaching, and training opportunities
- Follow the software development lifecycle
Qualifications
- Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related field
- At least 1 years' experience in system development
- Broad experience designing, programming, and implementing large information systems
- Knowledge of professional software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations
- Familiarity with JavaScript frameworks and libraries such as React Native, React.JS and Node.JS
- Proficiency with server-side languages such as Java or newer framework
- Good problem-solving skills
- Attention to detail
- Build automated deployments through the use of configuration management technology such as Jenkins, Ansible, Puppet.
- Knowledge of finance or investment is preferred.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

SCB Securities

แนะนำ บริษัท

SCB Securities งาน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ตำแหน่ง junior full stack Developer ได้รับคัดเลือกจาก SCB Securities บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Junior Full Stack Developer หรือ SCB Securities ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

SCB Securities งาน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888