กำลังมองหางาน

junior react DeveloperSrichand United Dispensary

เงินเดือน: ฿40,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 28/09/2021
หมดเขตส่ง: 28/10/2021
As Software Developer you will be responsible for
Researching, Designing, Implementing and manage software programs
Writing, implementing and testing code
Developing quality assurance procedures
Identifying areas for modification in existing programs and subsequently developing these modification
Maintaining and upgrading existing systems
Working closely with other developers, UX designers, business and project owners
Analyzing need of the organization and suggesting new innovation to improve efficiency
This position will report to Chief Technology Officer
The successful Software Developer will
Have experience in web application development from coding to deployment
Learn new tools such as AWS, Google Cloud, Azure and find new ways of working to improve quality of work life at the organization
Have experience in data engineering field, learn how to collect data and use it properly
Learn new technologies and have a chance to implement them for real users (Ruby, Python, Go, React, etc.)
Be able to travel for related technology events and apply new ideas to the work
Required Qualifications
Be able to code effectively and have high quality.
Knowledge of the software development life-cycle.
Ability to develop integration testing of code components or complete applications.
Must be a full-stack developer and understand concepts of software engineering.
Creativity is always a plus.
Know Ruby, Python, JavaScript is also a plus.
Open to consider Junior, Mid-level, and Senior positions. 
Working Location : Samyan Mitrtown (WFH100% in COVID-19 sit.) 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Srichand United Dispensary

แนะนำ บริษัท

Srichand United Dispensary งาน

1193 Rama 9 Rd. Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand

ตำแหน่ง junior react Developer ได้รับคัดเลือกจาก Srichand United Dispensary บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Junior React Developer หรือ Srichand United Dispensary ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Srichand United Dispensary งาน

1193 Rama 9 Rd. Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888