กำลังมองหางาน

Junior Software DeveloperDigithun Worldwide Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿24,000-฿35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 27/09/2021
หมดเขตส่ง: 27/10/2021
We are looking for Software Developer who is passionate and loves to break your limit! Developers at Digithun Worldwide handle the development of our internal (content platform) and partner platform, while also helping to tie both front-end and back-end together, through your understanding and knowledge of all things web development.
Responsibilities
Design, implement and improve the platform.
Integrating front-end and back-end.
Good communication for collaborating with multiple teams (both internal and supplier) to make sure the work functions correctly, meets design specifications and achieves the goals.
Ensuring that end-users get the best experience.
Continuously discover, evaluate, and implement new technologies.
Requirement
Positive thinking.
Github or Blog that represents your latest work.
Eager to learn and willing to teach.
1-2 years experience is a plus.
Experience with third-party libraries and APIs.
Be able to think out of the box to solve problems.
Understanding of marketing communication or UI/UX design is a plus!
Knowledge of the financial system is a plus
Skill Sets (No need to have it all, Just some are also welcome)
Git
TypeScript and/or NodeJS and/or Golang
React (Hook), Styled Component
gRPC and/or GraphQL (Apollo Client/Prisma) and/or RESTful
Knowledge of Database (PostgreSQL, MongoDB, Prisma)
Test, Unit Test, TDD/BDD, Automation Test
Docker/Kubernetes
Google cloud platform and/or Amazon web service
Knowledge of Web Security (TLS, CORS)
Knowledge of Web Performance & Monitoring
JIRA, Slack, Gsuite service
Benefits
Semi-flexible working hour (Mon - Fri)
Social security fund
Annual bonus
Annual outing
Location
Remote work from anywhere
Co-working spaces when needed
Company website: https://www.digithunworldwide.com

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Digithun Worldwide Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Digithun Worldwide Co., Ltd. งาน

No.253 Building 253 Asok, 29th Fl., Sukhumvit 21 Road (Asok), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

ตำแหน่ง Junior Software Developer ได้รับคัดเลือกจาก Digithun Worldwide Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿24,000-฿35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Junior Software Developer หรือ Digithun Worldwide Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Digithun Worldwide Co., Ltd. งาน

No.253 Building 253 Asok, 29th Fl., Sukhumvit 21 Road (Asok), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888