กำลังมองหางาน

middle-senior Sales ExecutiveConicle Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿25,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/07/2021
หมดเขตส่ง: 16/08/2021
Job description
Organizing sales visits and calls
Prepare and deliver sales presentations explaining products or services to existing and prospective customers
Talk with customers and IT to assess technical needs and to determine project requirements
Collaborate with sales teams to understand customer requirements and provide sales support
Secure and renew orders and arrange delivery
Plan and modify product package to meet customer needs
Negotiate/close deals and handle complaints or objections
Collaborate with customer and team members to achieve better results
Gather feedback from customers or prospects and share with internal teams
Qualification
Proven experience as a Sales Executive or relevant role
Business administration or related field
Excellent in communication skill
Excellent knowledge of MS Office
Thorough understanding of marketing and negotiating techniques
Fast learner and passion for sales
Self-motivated with a results-driven approach
Aptitude in delivering attractive presentations
Hands-on experience with HIS (Hospital Information System) is a plus

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Conicle Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง middle-senior Sales Executive ได้รับคัดเลือกจาก Conicle Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Middle-Senior Sales Executive หรือ Conicle Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888