กำลังมองหางาน

mobile DeveloperNOVA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD.

เงินเดือน: ฿20,000-฿30,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 29/09/2021
หมดเขตส่ง: 29/10/2021
รายละเอียดงาน
- แก้ไข ปรับปรุง ออกแบบ app ตามที่ลูกค้าต้องการ
คุณสมบัติที่ต้องการ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการพัฒนา iOS (Cocoa, UIKit, Swift, Objective-C, XCode)
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการพัฒนา Android
- มีความรู้ในการใช้งาน Cocos2d/cocos2d-x
- มีความรู้ในการใช้ Git
-เรียนรู้งานด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
-สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้
-รับมือกับสถานการณ์กดดันได้ดี
-ทํางานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
-สามารถทํางานเป็นทีมได้
-สามารถประเมิน วางแผนการทํางานให้เสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด
-สามารถออกแบบ นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ทํางาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-18.30 น. ยืดหยุ่นได้ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- ปรับเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- วันลาพักร้อน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
*เบื้องต้นทํางานแบบ work from home

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

NOVA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง mobile Developer ได้รับคัดเลือกจาก NOVA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿30,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Mobile Developer หรือ NOVA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888