กำลังมองหางาน

native Android DeveloperSmileMigraine Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿20,000-฿40,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


เรากําลังมองหา Android Developer เข้ามาร่วมทีม Smile Migraine โดยมีหน้าที่งานดังนี้
พัฒนา Android Mobile Applicationโดยคํานึงถึงคุณภาพและประสบการณ์การใช้งานเป็นสําคัญ 
สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มด้วย ภาษา Java และ มีความรู้เกี่ยวกับ Kotlin ด้วย
สามารถจัดวาง Layout ได้สวยงาม, มีความเข้าใจเรื่อง Supporting Multiple Screen, Fragmentation ของอุปกรณ์ต่างๆได้
ใช้ Git เพื่อการทํางานได้ 
มีความรู้พื้นฐาน Web Service อย่าง RESTful หรือ GraphQL รวมถึงคุ้นชินกับ JSON หรือ XML
ประสานงาน/ทํางานร่วมกับ UX/UI designer ได้
ทํางานเป็นทีมได้ และสื่อสารกับทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
เป็นคนมองภาพกว้าง และ Overall Structure ได้ 
ถ้าเคยมีประสบการณ์ ะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
ประสบการณ์ทํางานด้าน Android Mobile Application อย่างน้อย 2 ขึ้นไป 
ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากเคยมีประสบการณ์ทํางาน เป็น Senior หรือ Project leader จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เรียนรู้งานได้เร็ว ศึกษาและสนใจเทคโนโลยีใหม่
มีความรับผิดชอบสูง ทํางานเป็นทีมและสามารถสื่อสารภายในทีมเป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
เวลาทํางานยืดหยุ่น สามารถทํางานนอกเวลาได้ 
ทํางานภายใต้เวลาที่จํากัดและแรงกดดันได้
สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
สวัสดิการ
วันเวลาทํางาน : จันทร์ - ศุกร์  10.00 - 18.00 น. (เวลาเข้างาน สามารถยืดหยุ่นได้)
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ประกันสังคม
วันหยุดพักผ่อนประจําปี
บรรยากาศการทํางานเป็นกันเอง
แต่งตัวไปรเวทมาทํางานได้

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

SmileMigraine Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

SmileMigraine Co., Ltd. งาน

22/4 ซอย 5 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ตำแหน่ง native Android Developer ได้รับคัดเลือกจาก SmileMigraine Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿40,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Native Android Developer หรือ SmileMigraine Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

SmileMigraine Co., Ltd. งาน

22/4 ซอย 5 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888