กำลังมองหางาน

Product Manager - web applicationRentSpree Thailand

เงินเดือน: ฿50,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/06/2021
หมดเขตส่ง: 18/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Are you an experienced Product Manager - Web Application looking for a new challenge and an opportunity to further advance your skills and career in a great working environment? If you are a highly-motivated individual who is obsessed with solving a user's problem and align that with the business goal, we have the perfect job for you! 
 
Qualifications: 
Thai national
Advanced English skills verbally & written
2-3 years minimum of experience in kicking off and launching tech products with a team of designers, developers, and/or data analyst resulting in significant business impact
Worked on SaaS (Software as a service) product related
Hands-on experience working in a scrum team
Practice hypothesis-driven development. Experienced in making hard data-informed decisions (A/B experimentation, user testing, data analysis, competitors and market analysis, defining metrics)
Demonstrated a track record of product leadership. Able to lead and influence teams.
Excellent communication skills with proven ability to convey complex messages clearly and with conviction to different stakeholders
Result-oriented. Deliver a business outcome (change in product metrics), not output (feature shipped)
Entrepreneurial and analytical skills; effective at breaking down complex problems and driving and managing changes
Understands commercial side of the product; this includes weight and propose an appropriate product monetization plan, do pricing experimentation, calculate P/L for the product
 
Preferred qualifications:
Preferred bachelors in Data Science, Computer Science, Engineering, Statistics or similar discipline. Other degrees are also welcomed 
Preferred experienced in product that relates to property industry
Radical thinking paired with strong execution
 
Key Responsibilities: 
Set product vision and strategy. Inspire people towards a unified destination and efficiently execute them to ship products and deliver impact for our business and users. 
Define product scope and requirement that is in-line with overall product strategy, and company's goal
Prioritize product backlog and clear issue about priority of tasks
Work collaboratively with engineers, designers, marketers, and legal. 
Work with the data team to turn data into insights and utilize that to inform decisions for product development. Optimize products and features, experiment, test their performance and iterate quickly.
Lead product discovery that includes discovering new opportunities, validating ideas, frame the right questions for user research, conduct a market and competitor analysis  
Propose a suitable business model for new product initiatives that fits with the company's product portfolio and make sure that we have a viable product
Define metrics to measure the success of the features your team is going to build
Create alignment across cross-functional teams through product roadmap, scrum backlog
Set up and deliver a go-to-market strategy, work to ensure that the operation team, marketing, and sales have what they need to achieve our business goal.
Track and report product performance post-launch to evaluate future investment.
Benefits & Perks:
Market competitive salary 
Employee stock options
Flexible working hours 
Training budget
Free lunch day / coffee & drink / snack
Spreeday - Free research day for any interesting technology topic
Social & Health insurance
Office massage
Boardgames / Karaoke / Comics
More about us:
Website
Facebook
Career page
RentSpree Media1 
RentSpree Media 2 
What we do in a day 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

RentSpree Thailand

แนะนำ บริษัท

RentSpree Thailand งาน

637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2, Lat Phrao Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900


ตำแหน่ง Product Manager - web application ได้รับคัดเลือกจาก RentSpree Thailand บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Product Manager - Web Application หรือ RentSpree Thailand ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

RentSpree Thailand งาน

637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2, Lat Phrao Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888