กำลังมองหางาน

Product ManagerbluePI Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿100,000-฿150,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 01/10/2021
หมดเขตส่ง: 01/11/2021
bluePi is a small and youth challenge company that uses information and algorithms to drive everything for finding the best results. We operate platform solutions, data analytic, and marketing.
We are looking for an experienced and knowledgeable person with business, marketing, user experiences, and product development to join our team! As a Full-Time Product Manager at our company, you will be responsible for maximizing the value of the products including business strategist, product designer, market analyst, customer liaison, and project management.
Responsibilities
Communicate with stakeholders across the board, including customers, business managers, and the development team to make sure the goals are clear and the vision is aligned with business objectives
Research and analyze the product in the market, industry, and competitor to develop the product strategy that includes business strategy, marketing performance strategy, marketing brand strategy, development strategy, and marketing communications strategy
Analyze the value proposition and ROI of the product
Create the product roadmap follow the strategy
Create the customer journey mapping
Work closely with Project Manager, Software Engineering Manager to create and maintain a product backlog and business solution according to business value
Works with cross-functional teams and various stakeholders, including analytics, design/user experience, engineering, branding, communication, and creative team
Solve product-related problems, make decisions, complete trade-off analysis to stay on track towards business deliverable commitments
Ensure the development of a solution, features follow the product strategy
Develop appropriately detailed specifications for the product features so they are clearly understood by the development teams
Develops and maintains appropriate tracking and reporting of product performance post-launch to evaluate future investment
Research and analyze market, trend, the customer for new opportunities or new challenges
Explore potential business partnerships and act as a product representative
Qualifications
Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer, Computer Science, Business, Marketing or similar relevant field
5 years of experience as a Product Manager or similar role
3 years of experience at a management level with the IT project development
Have experienced and knowledge with user experiences research, user experience design, customer-centric, marketing research, and product thinking
Have experienced and knowledge with marketing performance, marketing analysis
Understanding of Marketing strategy and process includes branding strategy, communication strategy, and creative strategy
Sharp analytical and problem-solving skills
Proactive, self-starter with excellent project management skills and ability to manage multiple tasks effectively
Proven track record of delivering data-driven solutions with a customer-first mindset
Ability to work with cross-functional teams to deliver on a common goal
Great communication, interpersonal, negotiation, presentation, and leadership skills
Team player and Attention to detail
Excellent organizational and time management skills
Benefits
Salary 100,000 - 150,000 THB per month
Flexible hours and remote working
Do not have working hours being results-based
Unlimited vacation leave
Free lunch
MacBook Pro provided
Provident fund
Educational Fund
Coverage for social security, accident insurance, health insurance, and funeral fund
Self-learning package for self-improvements such as training, seminars, or buying books
Lifestyle package benefits such as fitness, travel, health and beauty, insurance, freestyle, and home office.
Head office location
KCC building: 4 mins walk from BTS Chong Nonsi
You will enjoy a flexible working style that allows you to fully use your own ideas. If you have outstanding product thinking skills and a great passion for developing beautiful, innovative applications, then you will love this job. Please send us CVs to
[Protected Info]

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

bluePI Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

bluePI Co., Ltd. งาน

K.C.C. Building, 6th Floor, 98 North Sathorn Road, Silom, Bang Rad, Bangkok 10500

ตำแหน่ง Product Manager ได้รับคัดเลือกจาก bluePI Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿100,000-฿150,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Product Manager หรือ bluePI Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

bluePI Co., Ltd. งาน

K.C.C. Building, 6th Floor, 98 North Sathorn Road, Silom, Bang Rad, Bangkok 10500

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888