กำลังมองหางาน

Product OwnerbluePI Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿60,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 20/07/2021
หมดเขตส่ง: 20/08/2021
We are looking for an experienced and knowledgeable person with product development to join our team! As a Full-Time Product owner who prioritizes the features and functionality of the product to obtain maximum performance for the benefit of the end-user. Evaluate work generated by a software Scrum team.
Responsibilities
Work closely with the Product Manager to align the product strategy, direction, and roadmap for the development team.
Curate and distribute all of the information that the team needs to create a great product that includes the business requirement, customer journey, customer experience, and technical limitations
Coordinate and communicate with the development team to ensure everyone is aligned follow the product strategy, value, and vision
Prioritize and manage product feature backlog to align with product roadmap and goals
Define the development roadmap for the Scrum team to achieve the product strategy or goal
Evaluate work generated for the development team that includes the resources and timeline
Schedule and lead meetings to identify product issues, determining roadmaps for products, and managing daily goals and schedules to achieve high performance and meet project deadlines
Qualifications
Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer, Computer Science, Business, Marketing or similar relevant field
2 years of experience as a Product Owner
3 years of experience at a management level with the IT project development
Have experience and knowledge with Agile methodologies, Scrum, etc
Sharp analytical and problem-solving skills
Proactive, self-starter with excellent project management skills and ability to manage multiple tasks effectively.
Proven track record of delivering data-driven solutions with a customer-first mindset
Ability to work with cross-functional teams to deliver on a common goal
Great communication, interpersonal, negotiation, presentation, and leadership skills
Team player and Attention to detail
Excellent organizational and time management skills
Benefits
Salary 60,000 - 100,000 THB per month
Flexible hours and remote working
Do not have working hours being results-based
Unlimited vacation leave
Free lunch
MacBook Pro provided
Provident fund
Coverage for social security, accident insurance, health insurance, and funeral fund
Self-learning package for self-improvements such as training, seminars, or buying books
Lifestyle package benefits such as fitness, travel, health and beauty, insurance, and freestyle
Head office location
KCC building: 4 mins walk from BTS Chong Nonsi
You will enjoy a flexible working style that allows you to use your own ideas fully. If you have outstanding product thinking skills and a great passion for developing beautiful, innovative applications, then you will love this job.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

bluePI Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

bluePI Co., Ltd. งาน

K.C.C. Building, 6th Floor, 98 North Sathorn Road, Silom, Bang Rad, Bangkok 10500

ตำแหน่ง Product Owner ได้รับคัดเลือกจาก bluePI Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿60,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Product Owner หรือ bluePI Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

bluePI Co., Ltd. งาน

K.C.C. Building, 6th Floor, 98 North Sathorn Road, Silom, Bang Rad, Bangkok 10500

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888