กำลังมองหางาน

Product ownerRabbit Insurance Broker Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿70,000-฿120,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 22/07/2021
หมดเขตส่ง: 22/08/2021
Rabbit Finance helps people save time and make better choices with comprehensive, free andindependent online comparison tools for personal loans, credit cards, insurance and home services.Headquartered in Bangkok, the group has established relationships with over 50 leading financialinstitutions. We are part of the BTS Group, Thailand's leading provider of passenger services. If youenjoy a dynamic multicultural work environment, you are welcome to send us your resume!
Requirement:
5+ years of experience as a product owner or similar role (Business Analyst, Product Manager)
Was leading the vision, roadmap and progress of 1+ products independently
Worked closely with an in-house development team of at least 6+ developers
Has led the development of a web application (product) in the past
Having technical background or having worked as a software engineer is an advantage
What we expect:
Gather requirements of stakeholders
Create user stories for software development
Agree with stakeholders on priority of user stories
Develop annual and quarterly product roadmap
Define product vision
Evaluate product progress
Prioritize user stories and manages story backlog
Understand KPIs driving his product (ie. What is important), and develops features andimprovements that improve KPIs
Has some technical understanding of software development
Understand good UI/UX; can develop wireframes
Can evaluate third party software services
Can evaluate outsource vendors and can manage them

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. งาน

เลขที่ 1032/1-5, 14 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่ง Product owner ได้รับคัดเลือกจาก Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿70,000-฿120,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Product owner หรือ Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. งาน

เลขที่ 1032/1-5, 14 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888