กำลังมองหางาน

Project ManageriApp Technology

เงินเดือน: ฿25,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 10/06/2021
หมดเขตส่ง: 10/07/2021
บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จํากัด คือผู้เชี่ยวชาญให้บริการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence, หุ่นยนต์ Robotic, เว็บแอพพลิเคชั่น Web Application และ โมบายแอพพลิเคชั่น Mobile Application ของไทย เป็นผู้นําด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านภาษาไทย (Natural Language Processing) ด้านภาษาไทยและภาษาอื่นๆในอาเซียน ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) แชทบอท (Chatbot) และอุปกรณ์ (Smart Devices) ต่างๆ สามารถเข้าไปลองดูสินค้าและบริการของบริษัทได้ที่ https://iapp.co.th 
บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จํากัด มีสินค้าและบริการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปฏิบัติการพูดคุยสนทนาภาษาไทยสําหรับหุ่นยนต์บริการ และ แชทบอท Chatbot ภายใต้ Brand ชื่อว่าเจ๊าะแจ๊ะ https://chochae.ai ทั้ง Chochae Robot และ Chochae Chatbot
ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในออกแบบทีมเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในข้อจํากัดของลูกค้า และ scope งาน รวมถึง Timeline ที่โปรเจ็คกําหนดมา
ดูแลความต้องการของ Product Owner/ลูกค้า และดําเนินการให้โปรเจ็คออกมาเป็นผลลัพธ์ที่พอใจทั้งฝ่ายพัฒนา และ Product Owner/ลูกค้า
ควบคุมให้ Project สําเร็จตาม Timeline ทื่วางแผนไว้
เข้าใจในด้านงบประมาณของโปรเจ็ค สามารถจัดการให้การทํางานอยู่ในงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในส่วน Production และเสนอแนะ Solution ให้กับทีมได้
มีความเป็น Ownership สูง ในการรับผิดชอบต่อโปรเจ็ค และทีมได้
คุณสมบัติ 
ปริญญาตรีในสาขา Software Engineer, Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, Business Administration, Management Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารคน และทีมงาน
มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ IT (หากมี background ด้าน Programming หรือ SAโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ในงาน Project Management ด้าน Software Development หรือ Web Development มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความเข้าใจการพัฒนา Software แบบ Aglie
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการบริหารจัดการโปรเจ็ค อาทิเช่น Prince 2, PMP, MSP เป็นต้น
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความเข้าใจใน Standard การดําเนินงานขององค์กรในด้าน Software Engineer อาทิเช่น ISO/IEC 29110 หรือ CMMI เป็นต้น

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

iApp Technology

แนะนำ บริษัท

iApp Technology งาน

บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จํากัด (อยู่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) 80/359 หมู่บ้านรังสิตบิสปาร์ค ซอยคลองหลวง 26 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย --- กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO

ตำแหน่ง Project Manager ได้รับคัดเลือกจาก iApp Technology บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Project Manager หรือ iApp Technology ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

iApp Technology งาน

บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จํากัด (อยู่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) 80/359 หมู่บ้านรังสิตบิสปาร์ค ซอยคลองหลวง 26 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย --- กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888