กำลังมองหางาน

qa engineer ( Software Tester)SkillLane Education

เงินเดือน: ฿55,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/09/2021
หมดเขตส่ง: 17/10/2021
Quality Assurance brings the skills, capabilities, and experiences in software testing, find the defect in software and help to protect, resolve it will not happen in the future,our objectives is to build good software with quality,
we will challenge your capabilities and these things will change customer's life.
Responsibilities
Understand business/customer/technical requirements, Prepare test cases related to the requirements
Work with customer support to understanding defect and helpful customer support to solve clients' issues
Work with scrum team/product owner for creating test cases
Create and design a test plan and execute following the plan
Able to execute test case by manual and using an automated tool (script test)
Able to write automate testing
Contribute / notify the development team to improve code quality
Establish and maintain organization/team's culture to aware on quality
Report and analyze the issues and cooperate with the development team
Analyze requirements and cooperate with customer support teams 
Qualifications
Male / Female , Thai nationality.
Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering, or IT related field. 
Minimum 2 years of working experience in software testing
Love to learn new things
Dive into the details and love in the quality of software
Contribute to find a better make things good
Good time management and self-manage
Understand CI/CD or DevOps is an advantage
Apply Here : https://goo.gl/forms/NfeVSweB4uIE0QEv1  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

SkillLane Education

แนะนำ บริษัท

SkillLane Education งาน

Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

ตำแหน่ง qa engineer ( Software Tester) ได้รับคัดเลือกจาก SkillLane Education บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿55,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท QA Engineer (Software Tester) หรือ SkillLane Education ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

SkillLane Education งาน

Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888