กำลังมองหางาน

Quality AnalystThoughtworks Thailand

เงินเดือน: ฿30,000-฿99,900
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Thoughtworks is a global software consultancy with an aim to create a positive impact on the world through technology. Our community of technologists thinks disruptively to deliver pragmatic solutions for our clients' most complex challenges. We are curious minds who come together as collaborative and inclusive teams to push boundaries, free to be ourselves and make our mark in tech.
As consultants, we work with our clients to ensure we're evolving their technology and empowering adaptive mindsets to meet their business goals. You could influence the digital strategy of a retail giant, build a bold new mobile application for a bank or redesign platforms using event sourcing and intelligent data pipelines. You will learn to use the latest Lean and Agile thinking, create pragmatic solutions to solve mission-critical problems and challenge yourself every day.
Woven between all of the stages of the development process is the work of a Quality Analyst: the technologist who sees building solutions like a kaleidoscope of possibilities for things to break. By collaborating with each team member-Developer, Business Analyst, Designer, etc.-you will ensure quality is thoughtfully examined in both processes and technology. QAs also aspire to be more than testers; they're team motivators and strive to encourage all teammates to weave quality into their mindsets and code.
You'll spend time on the following:
You will examine end-to-end processes in addition to backend testing, ensuring quality is embedded throughout
You will provide input for and champion system testability 
You will work alongside teammates from different backgrounds to produce awesome solutions for our clients' ambitious missions
You will produce and implement test strategies during the software development process 
Drive the creation of a reliable automated testing suite with strong reporting capabilities that ensures simple, effective analysis of failures for your team to use 
Champion high-functioning teams and enable transitions where necessary 
Extend your passion for quality assurance practices to enabling the client, helping coach a client's team to adopt a testing mindset
Advocate QA expertise to the broader tech community outside of Thoughtworks, speaking at conferences and acting as a mentor for more junior-level QAs 
You get excited to focus on cross-functional requirements such as performance and security when things go wrong
Here's what we're looking for:
You have prior experience as a Quality Analyst and have spent time collaborating with Dev, Business Analyst, Infrastructure, and Design teams
You can apply your 'test' mindset to exploring and understanding other teammates' perspectives and can foster a common idea of quality with all project participants
You have experience with Agile, code management and deployment strategies
Solid understanding of best practices such as TDD, BDD, CI/CD and the Practical Test Pyramid
You are comfortable with different types and techniques in functional testing including exploratory, boundary value analysis and equivalence partitioning
A solid understanding of OOPs and design patterns
You can zoom out to the big picture and see the wrong thing is being built
A basic understanding of testing applications from a security perspective in order to deliver secured quality software to our clients 
An understanding of how to leverage metrics in order to make improvement so lead time, deployment frequency, mean time to recovery and change fail rate
For more information on how to apply, visit https://thght.works/3mdAsRI.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Thoughtworks Thailand

แนะนำ บริษัท

Thoughtworks Thailand งาน

บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


ตำแหน่ง Quality Analyst ได้รับคัดเลือกจาก Thoughtworks Thailand บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿99,900 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Quality Analyst หรือ Thoughtworks Thailand ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Thoughtworks Thailand งาน

บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888