กำลังมองหางาน

Quality Assurance (automate test)CIMB Thai Bank

เงินเดือน: ฿60,000-฿120,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 04/06/2021
หมดเขตส่ง: 04/07/2021
Responsibilities 
Collaborate with cross-functional team members within and across business units to leverage internal product knowledge and expertise for optimum efficiency.
Interact with product management, project management and development teams to develop a strong understanding of the project and testing objectives.
Design and create test cases and scripts to address business and technical use cases.
Work closely with developers to design test criteria and develop automated tests.
Lead and develop the automation strategy/effort and generate scripts to perform automated testing cycles using Robot framework, Python, Shell script
Perform both Manual and Automation testing.
Participate in the architecture and design of a feature early in the development cycle, influencing it to drive quality and adherence to specifications.
Create documentation for QA process
Maintain regular and punctual attendance at work.
Owns continuous improvement for existing and new processes.
Mentor junior and senior in your reporting line
Research and suggest new testing technology
All other duties as assigned.
Qualifications: 
Have relevant 2- 6years working experience in development and/or testing role.
Excellent verbal and written communication skills.
Technical background and an understanding of software testing.
Good development/scripting skills in common languages like Python, Shell script, etc
Proven ability to manage and prioritize multiple, diverse projects simultaneously.
Must be flexible, independent and self motivated.
Knowledge of Performance testing is advantage.
Experience with some common QA testing tools and best practice
Strong desire to be part of a team and build great products
Have measurable result in team management or coaching
Can work under pressure
Overtime working is available in some circumstances
Open to learn new technology
[Web] Knowledge of automated testing tools, like Selenium, Robot, etc
[Backend] Knowledge of automated testing tools, like Jmeter, Postman, etc
[Mobile] Knowledge of automated testing tools, like Expresso, Appium, etc 
For  the further discussion please contact:
Jirapong (Esso)
Tel : 02-626-7989, 084-411-1997
Email : [Protected Info]  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

CIMB Thai Bank

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง Quality Assurance (automate test) ได้รับคัดเลือกจาก CIMB Thai Bank บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿60,000-฿120,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Quality Assurance (Automate Test) หรือ CIMB Thai Bank ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888