กำลังมองหางาน

Quality Assurance Engineer (expert level)TD Tawandang

เงินเดือน: ฿60,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 09/06/2021
หมดเขตส่ง: 09/07/2021
 Job Purpose/Role 
Our company is currently in the process of revolutionizing an internal IT industryto optimize, and improve our customer journey throughout our system of which itsupports from the Point Of Sales to the gigantic ERP system. The QA TeamLeader role is an advanced technical position within our project delivery team. Weare welcome English speaking. You will work closely with our addictedprogramming developers or maybe have deep talk to our creative businessanalysts. Our QA is always with you when it nears to the Sprint Closure.However, we will not change you but we are together to solve interesting real-worldbusiness problems which will provide users around the world with high qualityinterfaces to access our made-with-love services. 
 
Key Responsibilities: 
Review specifications and documentation to provide timelyand meaningful feedback 
Create detailed, comprehensive and well-structured testplans and test cases 
Estimate, prioritize, plan, and coordinate testingactivities 
Design, develop and execute automation scripts using opensource tools such as Apprium, Robot Frameworks 
Identify, record, track, and document bugs thoroughly viaJira 
Participate in Agile working practices such as dailystandups, sprint planning, sprint reviews and retrospectives 
Perform functional, usability, regression, performance,exploratory testing in related area as needed 
Assist ads engineers during supply and demand integrations 
Assist with troubleshooting issues in live applications 
Compile project reports and take ownership of communicatingreports to key project stakeholders 
Analyze bug trends and test process to assure complete testcoverage 
Collaborate with other members of QA, QA Team Leader 
Provide feedback on product usability 
 
Key Requirements/Skills/Experience: 
8+ years' experience in the Software Quality Assurance field 
3+ years' experience working with web applications and/ormobile applications in a high load production environment. 
Skills applying software QA methodologies, tools, andprocesses for Web and mobile applications 
Experience with automation frameworks for both web andmobile applications, utilizing WebDriver based infrastructures (Appium& Robot Frameworks). 
Experience in writing clear, concise and comprehensive testplans and test cases 
Excellent testing and troubleshooting experience 
Good written and verbal English communication skills 
Effective at working and communicating with local and remoteteams 
Excellent organizational, communication, and collaborationskills 
Experience in white box, black box, and negative testing 
 
Desired requirements /skills /experience: 
English fluency & excellent interpersonal communication 
Strong conceptual and analytical skills - demonstratingoutside-the-box problem solving skills 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

TD Tawandang

แนะนำ บริษัท

TD Tawandang งาน

สํานักงานใหญ่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานี ช่องนนทรี

ตำแหน่ง Quality Assurance Engineer (expert level) ได้รับคัดเลือกจาก TD Tawandang บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿60,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Quality Assurance Engineer (Expert Level) หรือ TD Tawandang ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

TD Tawandang งาน

สํานักงานใหญ่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานี ช่องนนทรี

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888