กำลังมองหางาน

react.js / node.js / React native developerTribehired Company

เงินเดือน: ฿30,000-฿120,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 30/07/2021
หมดเขตส่ง: 30/08/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


- Frontend
    - มีประสบการณ์ในด้าน RESTful API หรือ Web Service
    - มีประสบการณ์ในด้านการทํางานเป็นทีม
    - มีประสบการณ์ในด้านการทํางานโดยใช้ Version Control (Git)
    - มีประสบการณ์ในการใช้ ReactJS
    - มีประสบการณ์ในการใช้ SASS, SCSS หรือ CSS
    - มีความชํานาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript/Typescript และสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ได้ 
- Backend
    - มีประสบการณ์ในด้าน RESTful API หรือ Web Service ได้เป็นอย่างดี (NestJS)
    - มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding Standards, Design Patterns ต่าง ๆ
    - มีความรู้และเข้าใจหรือประสบการณ์ทางด้าน Dockers
    - มีประสบการณ์ในด้านการทํางานเป็นทีม
    - มีประสบการณ์ในด้านการทํางานโดยใช้ Version Control (Git)
    - มีความชํานาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript/Typescript และสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ได้ 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Tribehired Company

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง react.js / node.js / React native developer ได้รับคัดเลือกจาก Tribehired Company บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿120,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท React.js / Node.js / React native developer หรือ Tribehired Company ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888