กำลังมองหางาน

sale & Marketingโรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL )

สถานที่ทำงาน: Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bangkok Noi
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) 18,000 - 28,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 30/12/2021
หมดเขตส่ง: 29/01/2022

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : Sale & Marketing
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : การตลาด marketing
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 28,000
ประสบการณ์ : 2 - 3

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
1. ไม่จํากัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการตลาดดิจิทัล อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความชํานาญในการกําหนดรูปแบบ เทคนิค และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในแต่ละ Platforms ได้ดี ทั้ง
Facebook, IG, Line, Google Ads, SEO, Twitter, YouTube, Website หรืออื่นๆ
5. มีความเข้าใจและมีมุมมองด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Content Marketing
6. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี **หากสามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิก และตัดต่อคลิปวิดีโอ
ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสารที่ดี และทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
8. มีทัศนคติ และ Mindset ที่ดี สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้
สวัสดิการ :
ประกันสังคม เบี้ยขยัน คอมมิสชั่น อบรมภาษาอังกฤษ

ประโยชน์

สวัสดิการ :
ประกันสังคม เบี้ยขยัน คอมมิสชั่น อบรมภาษาอังกฤษ

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

พงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Tel : 02-884-8355, 083-610-0970 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม Line

โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL )

แนะนำ บริษัท

โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL ) งาน

เลขที่ 3 ชั้น 4 อาคารห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ตำแหน่ง sale & Marketing ได้รับคัดเลือกจาก โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL ) บริษัท ที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bangkok Noi Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) 18,000 - 28,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Sale & Marketing หรือ โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL ) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL ) งาน

เลขที่ 3 ชั้น 4 อาคารห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888