กำลังมองหางาน

Sales Engineerบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด

สถานที่ทำงาน: Nonthaburi (นนทบุรี)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 22/11/2020
หมดเขตส่ง: 22/12/2020
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรของเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างราบรื่น โดยปัจจุบันองค์กร ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ,ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และสถาบัน AFAQ&BestCERT (THAILAND) (AFAQ/UKAS) รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 ทําให้ผ่านข้อกําหนด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวง บริษัทฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO: 9001:2015 ,มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO:17025
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิต 3.ค่าบํารุงรักษารถยนต์(เฉพาะตําแหน่ง) 4.ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตําแหน่ง) 5.ค่าน้ํามันรถยนต์(เฉพาะตําแหน่ง) 6.เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท ,งานมงคลสมรส,คลอดบุตร, 7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี 8.โบนัส.ปรับค่าแรงประจําปี 9.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
คุณทัตธนนันท์ ภิรมย์พุฒ
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด
48/124-125,48/126-127 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-157-0740-2
แฟกซ์ : 02-157-0743
เว็บไซต์ : http://www.energymax.co.th
แผนที่ภาพ
Tags :
หางาน
ขาย
พนักงานขาย/Sales/AE
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
ไฟฟ้า

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด

ตำแหน่ง Sales Engineer ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด บริษัท ที่ Nonthaburi (นนทบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ไม่ระบุ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Sales Engineer หรือ บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จํากัด ในลิงก์ บน
  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888