กำลังมองหางาน

Sales Executive for b2b crmBuilk One Group Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿20,000-฿25,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/07/2021
หมดเขตส่ง: 16/08/2021
 Role Description 
We are looking for a proven, quota-carrying sales performers tohelp us grow our CRM software for nationwide B2B business. The position reportsSales Director directly with the responsibility of achieving sales quotaassigned for CRM Platform. The position is required to maximize revenue andmargins by developing business opportunities and delivering value propositionto target customers to help customers to achieve their business objectives. 
Responsibilities 
· Generating new business (acquire new customers) and achieve the assigned revenue target 
· Maintain strong pipelines through creating sales opportunities 
· Develop business strategies for designated accounts 
· Build strategic customer relationships to understand customers' pain points and requirementsand design the right solutions 
· Understand competitor landscapes and their strategies 
Job Activity 
· Platform presentation 
· Quotation/proposal development 
· Negotiation for deal closure 
· Legal contract review (first draft) 
· Coordinate with cross-functional teams to deliver the value to customers 
· Maintain collaborative relation with customers and look for new opportunities 
Qualifications 
· Hunter - must be skilled in the development and closure of new sales opportunities 
· Be very proactive in responding to customers' requirements 
· Having a good record of sales target achievement 
· Solid solution selling skills and sales forecasting abilities 
· 1+ years in enterprise software sales with understanding of Customer Relationship Management (CRM) 
· CRM sales experience is a plus 
· Graduated in Business or else 
· High discipline 
· Life-long learner 
· Age not over 35  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Builk One Group Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Builk One Group Co., Ltd. งาน

ห้อง 1*103 เลขที่ 1624/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่ง Sales Executive for b2b crm ได้รับคัดเลือกจาก Builk One Group Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿25,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Sales Executive for B2B CRM หรือ Builk One Group Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Builk One Group Co., Ltd. งาน

ห้อง 1*103 เลขที่ 1624/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888