กำลังมองหางาน

s crum masterRabbit Insurance Broker Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿60,000-฿140,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/08/2021
หมดเขตส่ง: 18/09/2021
Requirements
At least 2 years total experience as a Scrum Master
Excellent knowledge of Scrum techniques, Scrum Alliance PSM level II certification
Familiarity with software development
Knowledge of Agile frameworks (Crystal, XP, etc.)
Degree in computer science, business or similar field
Strong verbal and written communication skills
Detail oriented, critical thinker and problem solver
Good English language ability
Responsibilities
Building and setting up new development tools and infrastructure
Understanding the needs of stakeholders and conveying this to developers
Working on ways to automate and improve development and release processes
Testing and examining code written by others and analysing results
Ensuring that systems are safe and secure against cybersecurity threats
Identifying technical problems and developing software updates and 'fixes'
Working with software developers and software engineers to ensure that development follows established processes and works as intended
Planning out projects and being involved in project management decisions.
Benefits
Relocation package, visa process and work permit, apartment searching and flight ticket support.
Fostering of personal growth in a learning and resourceful environment.
Competitive compensation package for living and working in Bangkok.
Knowledge sharing from the best entrepreneurs and IT developers in the industry.
An office in the heart of one of Asia's most international and lively cities.  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. งาน

เลขที่ 1032/1-5, 14 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่ง s crum master ได้รับคัดเลือกจาก Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿60,000-฿140,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Scrum Master หรือ Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. งาน

เลขที่ 1032/1-5, 14 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888