กำลังมองหางาน

senior Business AnalystConvoLab

เงินเดือน: ฿40,000-฿60,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/09/2021
หมดเขตส่ง: 17/10/2021
Your impact:
We are looking for candidates with expertise in both information technology and business administration. Business analysts are responsible for enhancing the quality of Chatbot projects and simplify business requirements to ensure buy-in from all stakeholders, work with the development team to ensure that they understand the specifications, and create documents such as business requirement documents and test cases.
How do we work?
Zoho Project and Professional project management tool is the foundation of how we run the team
Our team's goal is to design and implement the right system that balances between product capability and customer requirement. We foster innovative solutions that push the limit of our product to meet customer expectations.
We love making things work for our customer - however there will be times where we need to negotiate and find the best win-win alternatives that would allow us to overcome obstacles.
We emphasize research, collaboration, proper technical design over plain coding. We believe a high-quality system starts from proper preparation and thorough architectural design.
We love ideation, brainstorming, but not fighting.
We do love new technologies, we love to try them but the most important is the suitability of those technologies with our development.
Our leadership team who will coach you consist of our CTO who certifies AWS Certified Solution Architect Professional certification - and our Project Advisor - who has more than 20 years of enterprise project management experience.
Your ideal profile:
Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields
At least 3 years experience in Software development or IT
Strong designing logic and creativity in software development
Proactivity and Problem-solving skills are mandatory
Good relations with teams and maintain relationships with customers
Excellent English verbal and written communication
Your day to day:
Collaborates with the Project Manager to ensure that the development meets the established scope and timeline.
Conducts interviews to gather customer requirements.
Validating and documenting business requirements​.
Communicating software specifications to the Development teams and other stakeholders.
Participates in the QA to ensure solutions meet business needs and requirements.
Execute and monitor testing activities and ensure they are completed as expected
Creating defects log and report to the Development teams.
Creating FSD, TSD, Test Case, Test Result, User Manual, and Test Scenario for solutions​.
What's in it for you:
Comprehensive Life Assurance & Private Healthcare insurance package for you and your family (Muang Thai Life)
Flexible working hours, Possibility to work from home or from our gorgeous HQs
Unlimited paid vacation days
Travel perks from AirAsia, Opportunities to work from all other offices around the world*
Free breakfast daily & Company lunch 2x a week, Monthly team outings, Happy hours and regular company bonding activities
MAC/Windows high quality IT equipment, Free English and Thai language classes
Virgin Active gym discounts, Free Thai massage in the office, Employee Assistance Program (Amity Mind)
Visibility of your results and direct impact on the product
A collaborative, respectful environment where your voice will always be heard
Many More - We have a whole team dedicated to making Amity an awesome place to work!

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ConvoLab

แนะนำ บริษัท

ConvoLab งาน

16th Floor, True Digital Park (BTS Punnawithi), 101 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260

ตำแหน่ง senior Business Analyst ได้รับคัดเลือกจาก ConvoLab บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿60,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior Business Analyst หรือ ConvoLab ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

ConvoLab งาน

16th Floor, True Digital Park (BTS Punnawithi), 101 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888