กำลังมองหางาน

senior DeveloperT2P Company Limited

เงินเดือน: ฿40,000-฿60,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/06/2021
หมดเขตส่ง: 18/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Senior Developer
As a senior developer at T2P, you will be part of the team responsible forthe development and improving our wallet and gateway engines, creating newfinancial service features, or building supporting services that together helpus deliver peace of mind financial services for our users. The ideal person for this role is a problem-solver, innovative, quick learner,and a great team player to help drive our company forward.
Qualifications● 4+ years of hands-on experience in developing public, complex systems.Experience in developing ewallet / payment gateway related systems is a bigplus● Outstanding software development experience with one or more of the followinglanguages/frameworks: PHP, Golang, Javascripts, PHP Laravel frameworks, PHPLumen frameworks, PHP Slim frameworks,Scripting● Strong experience with RESTful API web service design and development● Familiarity with containers and their technologies such as Docker● Experience with 3rd party API integrations● Experience with version control systems, such as Git or SVN● Good understanding of Agile/Scrum● Ability to execute development tasks without supervision ● Strong communication skill and ability to productively contribute in teamdiscussions● Teamwork skills, because most projects require input from individuals withdifferent roles● Understanding of Database and Proficient in My SQL● Compile and analyze data, processes, and codes to troubleshoot problems andidentify areas for improvement● Understanding AWS services Cloud-specific skills(Scaling, Security,Microservices,..) (e.g. S3, EC2, Lambda, KMS, SNS, SQS, Elastic , etc)● Unix/Linux Shell Scripting● Strong understanding of the web development cycle and programming techniquesand tools.● Focus on efficiency, user experience, and process improvement  
Benefits
Social security, Group health insurance, Dental benefit
Work from home
Free snacks  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

T2P Company Limited

แนะนำ บริษัท

T2P Company Limited งาน

54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand


ตำแหน่ง senior Developer ได้รับคัดเลือกจาก T2P Company Limited บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿60,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior Developer หรือ T2P Company Limited ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

T2P Company Limited งาน

54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888