กำลังมองหางาน

senior front-end Developer1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด

เงินเดือน: ฿25,000-฿45,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/07/2021
หมดเขตส่ง: 18/08/2021
Job Summary:
You will be responsible for implementing visual and interactive elements that users engage with through their web browser when using a web application. You are usually supported by back-end web developers. You should be able to create a functional and attractive digital environment for our company, ensuring great user experience.
Job Description:
Develop the user interfaces on web/mobile platforms.
Develop HTML/CSS and JavaScript to interact with users.
Develop cross-browser and cross-platform friendly with emphasis on responsive design.
Work with the backend developer for integration.
Convert UX/UI designs into front-end framework ReactJS/VueJS/AngularJS.
Collaborate with designers to improve user interface look and feel.
 
Qualification:
Male or Female, Thai nationality.
3 year experience developing web applications in the framework ReactJS / VueJS / AngularJS, HTML, JavaScript and CSS.
Experience with HTML5 and CSS or UI component Bootstrap/Ant design/material-ui framework.
Experience with JavaScript and UI frameworks such as jQuery, Kendo, Bootstrap and other well-known frameworks.
Experience in AJAX, JSON, REST APIs.
Experience with NEXT JS, Vscode, git-flow, JIRA would be a plus.
Able to work with others as a team.
Good interpersonal and communication skills.
Good team player. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด

ตำแหน่ง senior front-end Developer ได้รับคัดเลือกจาก 1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿45,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior Front-end Developer หรือ 1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด ในลิงก์ บน
  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888