กำลังมองหางาน

senior PHP DeveloperTalentMind

เงินเดือน: ฿50,000-฿90,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 21/07/2021
หมดเขตส่ง: 21/08/2021
Short Job Descriptions
● Design, develop and deliver code that is necessary to support new feature developments and enhancements.
● Deliver unit tests with all code to prove correctness, robustness, and scalability.
● Work collaboratively with UX, design with the team to develop customer-facing applications.
● Provide information by collecting, analyzing and summarizing development and service issues.
● Support and develop software engineers by providing advice, coaching and educational opportunities.
● Maintain knowledge of emerging technologies.
About you:
● 5+ years experience in software development or related fields.
● Passion for quality and writing clean and readable code that scales and performs well.
● Solid understanding of object-oriented design and programming concepts.
● Proficient with PHP and Javascript.
● Proficient with SQL.
● Experienced with Git and Agile methodologies is a plus.
● Experienced with AWS cloud computing is a plus.
Business: Food & Delivery platformLocation: MRT Petchaburi

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

TalentMind

แนะนำ บริษัท

TalentMind งาน

Bhiraj Tower at Emquartier

ตำแหน่ง senior PHP Developer ได้รับคัดเลือกจาก TalentMind บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿90,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior PHP Developer หรือ TalentMind ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

TalentMind งาน

Bhiraj Tower at Emquartier

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888