กำลังมองหางาน

senior Quality AnalystManao Software

เงินเดือน: ฿4,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 29/09/2021
หมดเขตส่ง: 29/10/2021
Manually test websites, web apps, and mobile apps of medium complexity by writing and executing test cases correctly and quickly with occasional supervision. 
Systematically execute test cases using multiple devices, browsers, and operating systems. 
Clearly document and communicate test results to the team, and support programmers to reproduce and fix defects. 
Work in a team that uses Scrum and Kanban for project management, including using JIRA to track work.
Automated testing using Selenium WebDriver.
Write SQL to prepare test data and check correctness of data in databases. 
Do performance testing. 
Web GUI testing.
Testing software by following a test plan manually.
Performance testing.
Reporting the test results.
Entering bugs and problems into our issue tracking system.
Assist programmers in finding and fixing bugs.  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Manao Software

แนะนำ บริษัท

Manao Software งาน

อาคาร Icon IT Chiang Mai ชั้น 8 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ตำแหน่ง senior Quality Analyst ได้รับคัดเลือกจาก Manao Software บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿4,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior Quality Analyst หรือ Manao Software ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Manao Software งาน

อาคาร Icon IT Chiang Mai ชั้น 8 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888