กำลังมองหางาน

senior Software Developer (full stack)Turnkey Communication Services Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿40,000-฿60,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 24/09/2021
หมดเขตส่ง: 24/10/2021
Job Description 
Design systems/web architecture including highly scalable infrastructure (servers and databases)
Design, develop, modify, integrate and test website and mobile application with HTML5, CSS3, Bootstrap, React, etc. 
Responsible for troubleshooting and debugging application issues 
Perform code review and follow change management process 
Design and create highly customized user interactions on web pages 
Ensure cross-platform optimization for mobile phones 
Ensure responsiveness of applications 
Write clean, scalable code and maintain standards of security, reliability, performance, and quality 
Involve throughout application life cycle process of a product from conception to finish 
Take leadership on translating business objectives/requirements into technical requirements and align with consumer needs and overall strategies. 
 Qualification 
Bachelor's Degree in Computer Science/Computer Engineering 
At least 5-7 years of relevant working experience  
Proficient in front-end application development languages such as HTML, CSS, and JavaScript
Experience in JavaScript frameworks such as Angular JS, React, and Amber 
Proficient in server-side languages such as Python, Ruby, Java, PHP and .Net 
Experience in database technology such as MySQL, Oracle, and MongoDB 
Excellent verbal communication skills 
Good problem-solving skills 
Benefits
Provident Fund
Performance bonus
Life insurance
Medical insurance
Dental insurance
Fitness Membership  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Turnkey Communication Services Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Turnkey Communication Services Co., Ltd. งาน

สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง : เข้าทางซอยวิภาวดี 60 หรือเข้าทางซอยพหลโยธิน 49/1

ตำแหน่ง senior Software Developer (full stack) ได้รับคัดเลือกจาก Turnkey Communication Services Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿60,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior Software Developer (Full Stack) หรือ Turnkey Communication Services Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Turnkey Communication Services Co., Ltd. งาน

สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง : เข้าทางซอยวิภาวดี 60 หรือเข้าทางซอยพหลโยธิน 49/1

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888