กำลังมองหางาน

senior unity Game DeveloperVarisoft

เงินเดือน: ฿40,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/08/2021
หมดเขตส่ง: 18/09/2021
คุณจะได้เป็นส่วนสําคัญของทีม Agile และรับผิดชอบฝั่ง Client ทั้งหมดของการพัฒนาเกมด้วย Unity
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สร้าง แก้ไข ดูแล และปรับปรุงตัวเกม และ Tool ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเกม
นําเสนอ technical solution คิดค้น และปรับปรุงคุณภาพของการพัฒนา ประสิทธิภาพและความสามารถของเกม และ Tool ที่ใช้พัฒนา
พัฒนาเกม feature และ service ใหม่ๆ ร่วมกับทีม content
สนับสนุน และช่วยเหลือในโปรเจคเกมที่มีอยู่แล้วก่อนหน้า
เขียน ดูแลเอกสารออกแบบสําหรับใช้งานภายในทีม
คุณสมบัติ
จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา IT หรือที่เกี่ยวข้องกับการเขียน code หรือพัฒนาเกม
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการพัฒนาเกมโดยใช้ Unity และภาษา C#
มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมสูง เข้าใจ Data structure, Algorithm, Design pattern ที่ใช้งานบ่อยๆ เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์พัฒนาเกมมือถือบน Android/iOS ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเปิดตัว
มีความเข้าใจ และสามารถทํางานกับ Online API และ Network ได้อย่างเชี่ยวชาญ
ทําสามารถทํางานในโปรเจคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทั้งฝ่าย technical และฝ่าย non-technical
สามารถให้คําแนะนําทีมงานโปรแกรมเมอร์คนอื่นๆ ตามความรู้ความสามารถที่มี 
*** ไม่มีนโยบายใช้งาน Recruitment Agency *** 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Varisoft

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง senior unity Game Developer ได้รับคัดเลือกจาก Varisoft บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior Unity Game Developer หรือ Varisoft ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888