กำลังมองหางาน

senior ux/ UI DesignerAlacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿30,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Qualification
- ปริญญาตรี/โท สาขาออกแบบกราฟฟิก สารสนเทศและนวัตกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ งาน UX/UI 2 ปีขึ้นไป 
- มีความชํานาญในการใช้เครื่องมือออกแบบ (Figma,Adobe XD, Adobe AE, Photoshop, Illustrator)  
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
Job Description
- ทําความเข้าใจเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน 
- ให้ข้อมูลด้านต้นทุนและmanhour เกี่ยวกับงานออกแบบ UX/UI ให้แก่ทีม business เพื่อประกอบการเสนอราคาโครงการ 
- แนะนําปรับความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีมากขึ้น 
- ออกแบบ Feed Forward กับทีมงาน เพิ่มความพึงพอใจด้าน UX และ UI ให้แก่ผู้ใช้งานและลูกค้า 
- ออกแบบ วางแผนรูปแบบการทํางาน และ ถ่ายทอดงานให้แก่ ทีม developer ทีม system analyst ทีม QA  
- ออกแบบ และ protocol ของโครงการร่วมกับทีม Business ทีม system analyst 
- แสวงหาความรู้และเทรนด์ในการออกแบบ UX/UI  
- ควบคุมปริมาณงานและคุณภาพงานจากทีมงานออกแบบหรือ outsource  
- ทําเอกสารการใช้งาน และ เอกสารตามที่โครงการกําหนด  
- แจ้งทีม business และ บริหาร หากมีการทํางานใด หรือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ ต้นทุน ระยะเวลาส่งมอบงานหรือ manhour 
- Present โครงการและแนวความคิดให้ลูกค้าร่วมกับทีมงาน 
- อื่นๆตามได้รับมอบหมาย 
  
สถานที่ทํางาน ทาวน์อินทาวน์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร     

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. งาน

60 Soi. Ekkamai, Wattana, Bangkok 10110


ตำแหน่ง senior ux/ UI Designer ได้รับคัดเลือกจาก Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Senior UX/UI Designer หรือ Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. งาน

60 Soi. Ekkamai, Wattana, Bangkok 10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888