กำลังมองหางาน

Software Developer (experienced)I GEAR GEEK

เงินเดือน: ฿20,000-฿35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 11/06/2021
หมดเขตส่ง: 11/07/2021
ถ้าคุณเป็นคนที่รักการเขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจ สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ชอบการเรียนรู้และความท้าทาย นี่คือโอกาสที่จะได้มาร่วมทีมกับเรา
I GEAR GEEK เป็นบริษัททางด้าน software โดยเน้นไปที่การพัฒนา Projects และ Products ควบคู่กันไป เราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ร่วมกับทีมงานของเรา ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพของเรานั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยเน้นไปที่การปรับปรุง แก้ไขผลงานจากฟีดแบคของผู้ใช้งานจริง ดังนั้นพวกเราจึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
## Responsibilities ##- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JavaScript (Vue.js, Nuxt.js, Node.js), Golang ทั้ง Frontend และ Backend รวมถึง ฐานข้อมูล เช่น MongoDB, MySQL- พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพทั้ง Functional และ Non-Functional- มีความเข้าใจหลักการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคู่กับการทํา Testing ในรูปแบบของ Unit testing, Integration testing และ System testing - ให้คําแนะนําการพัฒนาซอฟต์แวร์กับทีมงานผ่านการ Review code, Pair programming และ Training เพื่อควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทํางานได้ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น ทดสอบและดูแลได้ง่าย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี- มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ วางแผน และ การออกแบบระบบ- มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
## Qualifications ##- มีประสบการณ์ทํางานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี- ไม่จํากัดเพศและอายุ- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถทํางานเป็นทีมได้- สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง และถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆ ได้- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ- มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ React, Vue.js, Node.js, Golang จะพิจารณาเป็นพิเศษ
## Benefit ##- เวลาทํางาน วันจันทร์ - ศุกร์ เข้างานได้ไม่เกิน 09.30 โมงเช้า- มี Macbook ของทางบริษัทให้คุณสามารถใช้งานตลอดการร่วมงานกับเรา- ประกันสังคม- วันหยุดตามวันนักขัตฤกษ์- ออกกําลังกายทุกอาทิตย์- Outing ทริปพักผ่อนประจําปีของบริษัท- วันลาพักร้อนไม่จํากัด- รับประทานอาหารร่วมกันในทุกเดือน- เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ พลังของตัวคุณเอง

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

I GEAR GEEK

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง Software Developer (experienced) ได้รับคัดเลือกจาก I GEAR GEEK บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Developer (Experienced) หรือ I GEAR GEEK ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888