กำลังมองหางาน

Software Developer (frontend/backend)JENOSIZE Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿40,000-฿60,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 26/05/2021
หมดเขตส่ง: 26/06/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Why Software Developer?
Not only challenging projects but also designing new technology platforms which serve business worldwide.
An opportunity to build an extraordinary team, solve problems, and explore better technology solutions so that we could deliver the best to clients.
Developing platform solutions such as Personalize marketing and customer data platform,HR solution, Live Streaming, Food Delivery & eCommerce, etc.
A variety of national front-row key accounts from different industries such as Government, Retail, Insurance, Fashion, or FMCG industries. They are waiting for you to make a greater impact and even-better software projects.
Get yourself learnt and disrupted every day by surrounding yourself with a team that is full of can-do and will-do-attitudes and ready to move forward every day.
This position is for?
Imperfectionists but love to create perfect digital products or softwares for people around the world. 
People who critically know how to code and how to coach.
People who have management and self-organized skills.
People who think out-of-the-box and always find better solutions and methods for effective QA.
People who are sharp, analytical, systematic, crazy with product quality and process improvement.
Job Description
Research
Keep updated with the latest technologies, and how they could integrate with our current and future tech stack.
Foresee business opportunities by using digital technology to improve competitive advantage
Engineer 
Have a broad and in-depth technical knowledge, making high-level designs and architecture .
Work with the team to explore and create new designs/architectures ,coding standards geared towards scale and performance.
Improve the availability, scalability, latency, and efficiency of project task s.
Monitor the performance of that product in every stage (pre-dev / development/maintenance)
Communication
Provide mentorship and consultation to junior staff, being able to make complex information clear to non-technical members. 
Create meetings with business team and ensure project member clearly understands.
Special Skill is a plus
Knowledge of DevOps (AWS, Docker, Kubernetes)
Experienced in Marketing Automation Experienced in Data / AI / Chatbot
Experienced in Process Improvement 
Qualification
Master/Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering or related.
Experience 2+ years in software developer, software architecture design, and development 
Excellent knowledge for MERN Stack (MongoDB, Express,React, and Nodejs) with SQL, NoSQL, Redis and Elastic Search.
Have an experienced in Git command, Jira, Asana, Bit Bucket. 
Benefits and Perks
Competitive salary
Annual salary increment by your growth
Annual performance bonus by your success project
Social security and Group insurance
Annual leave 10 days per year
Monday breakfast
Wellness and sport activity
Party and Happy hours
Free snack and drinks
Company trip: domestic and international 
Join Jenosize and happy work every day with us!
Please send your CV, expected salary, recent photo & portfolios to us
Jenosize Digital Group
Tel: +6683 919 6353
www.jenosize.com
Line ID: @jenosize
2 months ago
Related Skills
#api#api-design#design-process#logical-thinking#nodejs
ContactJENOSIZE Co., Ltd.
72/65 หมู่3ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
 083-919-6353
 [Protected Info]
 https://www.jenosize.com
APPLY NOW
 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

JENOSIZE Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

JENOSIZE Co., Ltd. งาน

72/65 หมู่3 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


ตำแหน่ง Software Developer (frontend/backend) ได้รับคัดเลือกจาก JENOSIZE Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿60,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Developer (Frontend/Backend) หรือ JENOSIZE Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

JENOSIZE Co., Ltd. งาน

72/65 หมู่3 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888