กำลังมองหางาน

Software DeveloperThoughtworks Thailand

เงินเดือน: ฿30,000-฿99,900
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Thoughtworks is a global software consultancy with an aim to create a positive impact on the world through technology. Our community of technologists thinks disruptively to deliver pragmatic solutions for our clients' most complex challenges. We are curious minds who come together as collaborative and inclusive teams to push boundaries, free to be ourselves and make our mark in tech.
As consultants, we work with our clients to ensure we're evolving their technology and empowering adaptive mindsets to meet their business goals. You could influence the digital strategy of a retail giant, build a bold new mobile application for a bank or redesign platforms using event sourcing and intelligent data pipelines. You will use the latest Lean and Agile thinking, create pragmatic solutions to solve mission-critical problems and challenge yourself every day.
You'll spend time on the following:
You will use continuous delivery practices to deliver high-quality software as well as value to end customers as early as possible.
You will work in collaborative, value-driven teams to build innovative customer experiences for our clients
Create large-scale distributed systems out of microservices
You will apply the latest technology thinking from our tech radar to solve client problems
Efficiently utilize DevOps tools and practices to build and deploy software
You will lead or take part in the entire cycle of software consulting and delivery from ideation to deployment and everything in between
You will act as a mentor for less-experienced peers through both your technical knowledge and leadership skills 
Here's what we're looking for:
You have experience with two or more development languages such as Java, C#, Ruby, Python, Node.js or any similar exciting technologies.
You can skillfully write high-quality, well-tested code and you are comfortable with Object-Oriented programming
Knowledge of software best practices, like Test-Driven Development (TDD) and Continuous Integration (CI)
Familiarity with few databases, like MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, NoSQL, etc.
Comfortability with Agile methods, such as Extreme Programming (XP), Scrum and/or Kanban 
Strong communication and client-facing skills with ability to work in a consulting environment is essential
Desire to contribute to the wider technical community through collaboration, coaching, and mentoring of other technologists 
You enjoy influencing others and always advocate for technical excellence while being open to change when needed 
You're resilient in ambiguous situations and can approach challenges from multiple perspectives
Bonus points if you have working knowledge of cloud technology such as AWS, Azure, Kubernetes and Docker
For more information on how to apply, visit https://thght.works/3iOlezs.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Thoughtworks Thailand

แนะนำ บริษัท

Thoughtworks Thailand งาน

บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


ตำแหน่ง Software Developer ได้รับคัดเลือกจาก Thoughtworks Thailand บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿99,900 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Developer หรือ Thoughtworks Thailand ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Thoughtworks Thailand งาน

บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888