กำลังมองหางาน

Software Engineer (blockchain full stack)SCB 10X

เงินเดือน: ฿50,000-฿150,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 29/09/2021
หมดเขตส่ง: 29/10/2021
Responsibilities:
· You will take part in the entire cycle of product development and delivery from ideation to smart contract deployment, and everything in between  
· You will research, set up, and prototype cutting-edge blockchain technologies such as emerging layer-1 blockchains, layer-2 scaling technologies, cross-chain bridging solutions, etc.   
· You will work on smart contract development on EVM-based blockchains and possibly more  
· You will work on frontend and backend integration with blockchain nodes and smart contracts  
· You will design solutions and choose technologies that solve user's pain points while staying within constraints 
· You will work in collaborative, data-driven teams to build various products 
· You will utilize DevOps tools and practices to build and deploy software 
· You will apply a variety of languages and tech stacks to your work 
Required qualifications:
· At least 2 years experiences in front-end and/or back-end development 
· Solid computer science fundamentals in distributed computing, databases, operating systems, algorithms, data structures, etc. 
· Keen interest in learning and working with Ethereum, Solidity and other blockchain technologies 
· Able to learn and work in both front-end and back-end development 
· Proficiency in one or more languages (Python, JavaScript, Go, etc) 
· Love building stuff (we built many products here!) 
Preferred qualifications:
· Experience developing Ethereum or other blockchain-based products 
· Familiar with Solidity and smart contract best practices 
· Familiar with one of JavaScript, TypeScript, React/Redux, Vue.js and Node.js  
· An obsession with game theory and decentralized protocols 
· Has interacted with a DeFi product or submitted a smart contract transaction to Ethereum 
· Willing to figure out what a "storage collision" problem is in an upgradeable smart contract 
· Fully or partially completed OpenZeppelin's Ethernaut challenges 
· Can tell us a lesson learnt losing cryptos in yield farming 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

SCB 10X

แนะนำ บริษัท

SCB 10X งาน

SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

ตำแหน่ง Software Engineer (blockchain full stack) ได้รับคัดเลือกจาก SCB 10X บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿150,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Engineer (Blockchain Full Stack) หรือ SCB 10X ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

SCB 10X งาน

SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888