กำลังมองหางาน

Software Engineer1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด

เงินเดือน: ฿20,000-฿40,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/07/2021
หมดเขตส่ง: 18/08/2021
Job Summary:
As a software developer, you will build and implement functional programs. You will work with other Developers and Product Managers throughout the software development life cycle.
 
Job Description:
Design and implementation of web applications.
Developing web applications using ReactJS/NodeJS/AngularJS, CSS, Ajax and JavaScript
Database SQL, MongoDB.
Analyzing root causes and creating solutions to fix bugs.
Creating documents: Sequence Diagrams, API Interface specifications.
Maintain and improve existing websites.
Develop and deploy applications base on cloud (AWS, GCP, Azure)
 Qualification:
Male or Female, Age 22 years old up, Thai nationality only.
Bachelor's degree in Computer Science, MIS, IT or any related fields.
New graduates are welcome, or 1 year experience of working in the field web application of Node.JS, Ajax development, or ready to learn with the company's courses.
Experiences of built web applications with any languages. Front-end: ReactJS/VueJS/AngularJS, Back-end: Javascript/Typescript - NodeJS, ExpressJS, NestJS framework, PHP: laravel, codeigniter, slim framework, JAVA: spring framework, Database: SQL, MongoDB
Experience of HTML/CSS and front-end designing for web application projects would be a plus.
Experience of SQL Statements with MySQL, MongoDB and Redis would be a plus.
Experience with Vscode, git-flow would be a plus.
Ability to work under pressure.
Open communication, enthusiasm, reliability. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด

ตำแหน่ง Software Engineer ได้รับคัดเลือกจาก 1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿40,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Engineer หรือ 1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด ในลิงก์ บน
  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888