กำลังมองหางาน

software QA TesterBizcuit Data And Research Solution Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿27,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 09/06/2021
หมดเขตส่ง: 09/07/2021
R&R
 ● Create and review test strategy,test plan, automated test scripts, performance test scripts 
 ● Setup and maintain automation testframework, standard or team best practice 
 ● Collaborate with the Productdevelopment team to ensure consistent project execution 
 ● Identify quality assurance processbottleneck and suggest actions for improvement 
 ● Develop and maintain automationframeworks that meet our solution needs and will scale for future growth acrossa variety of products and technologies 
 ● Participate in Agile workingpractices such as daily stand up, sprint planning, sprint reviews andretrospectives. 
 ● Perform QA activities such asestimation, test planning and design, test execution, defect reporting, testresults analysis and reporting for manual and automation testing.  
Qualification
 ● Experiences in Testing/QA withAutomation testing 
 ● Experiences in Software Developmentis a plus 
 ● Strong experience with automationframeworks such as Rest Assured, Selenium, Appium, Robot, Framework, JMeter 
 ● Understand good UI/UX practices 
 ● Ability to translate businessrequirements to test cases 
 ● Good analytical and problem solvingskills; Critical-thinker with attention to detail 
 ● Flexible, self-learning,self-motivated, team-player, willing to work in a dynamic and fast-pacedenvironment 
 ● Good verbal and writtencommunication skills 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Bizcuit Data And Research Solution Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Bizcuit Data And Research Solution Co., Ltd. งาน

219/13-15 5th Floor, Asoke Towers, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Khlongtoey, Wattana, Bangkok 10110

ตำแหน่ง software QA Tester ได้รับคัดเลือกจาก Bizcuit Data And Research Solution Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿27,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software QA Tester หรือ Bizcuit Data And Research Solution Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Bizcuit Data And Research Solution Co., Ltd. งาน

219/13-15 5th Floor, Asoke Towers, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Khlongtoey, Wattana, Bangkok 10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888