กำลังมองหางาน

Software Tester (manual)Nipa Cloud

เงินเดือน: ฿20,000-฿42,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 22/06/2021
หมดเขตส่ง: 22/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


We are looking for an experienced and passionate Software QA -Manual to join our team!.As a Software Tester at our company, you will have the opportunity to work on new andexciting projects and develop your career.
Responsibilities:
Analyzing users stories and/use cases/requirements for validity and feasibility
Collaborate closely with other team members and departments
Execute all levels of testing (System, Integration, and Regression)
Valuates end-user requirements, software test criteria, and existing manual tests to determinewhere automation can be appropriately and effectively applied.
Uses test utilities to generate and prepare test data.
Detect and track software defects and inconsistencies
Provide timely solutions with Lead and Teams
Apply quality engineering principals throughout the Agile product lifecycle
Provide support and documentation (Test case , UAT , User Manual)
Qualifications:
2++ years of experience as a Software Tester or similar role.
BSc/BA in Computer Science, Engineering or a related field.
Ability to handle multiple tasks simultaneously.
Cloud mythology experience is plus.
Ability to work in a fast-paced environment with minimal supervision.
Sense of ownership and pride in your performance and its impact on the company'ssuccess.
Critical thinker and problem-solving skills.
Good time-management skills.
Great interpersonal and communication skills. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Nipa Cloud

แนะนำ บริษัท

Nipa Cloud งาน

407 CAT Telecom Tower , Charoen Krung Rd, Bang Rak, Bangkok 10500


ตำแหน่ง Software Tester (manual) ได้รับคัดเลือกจาก Nipa Cloud บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿42,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Tester (Manual) หรือ Nipa Cloud ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Nipa Cloud งาน

407 CAT Telecom Tower , Charoen Krung Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888