กำลังมองหางาน

Software TesterQueue Q (thailand) Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿17,000-฿30,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 07/06/2021
หมดเขตส่ง: 07/07/2021
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ทดสอบระบบการทํางาน Mobile Application บน Android Platform, iOS Platform, Website 
- ประสานงานกับลูกค้า ในส่วนของผลการทดสอบ 
- ตอบคําถาม วิธีการใช้งานของ Application 
- จัดทําเอกสาร Test Case, Test Result, User Manual, Test Scenario, Functional Spec 
- ประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับ Requirement 
- ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ 
- จัดทําเอกสารนําเสนอ และเอกสารประกอบในแต่ละโปรเจคงาน 
คุณสมบัติ 
- เพศ: ชาย, หญิง 
- อายุ: 20 ปีขึ้นไป 
- ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป หรือมีการฝึกงานมาทางด้านสายงานนี้
- สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 
- สามารถเข้าใจการทํางานของระบบต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว 
- มีความละเอียดรอบคอบ อดทน 
- มีความคิดสร้างสรรค์ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใหม่ 
- ชอบค้นหาข้อผิดพลาดของระบบ 
- ชอบติดตามเทคโนโลยีและมีความรู้ความเข้าใจด้านไอที 
- สามารถเดินทางได้ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[Protected Info]
[Protected Info]
083-821-7417  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Queue Q (thailand) Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Queue Q (thailand) Co., Ltd. งาน

630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่ง Software Tester ได้รับคัดเลือกจาก Queue Q (thailand) Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿17,000-฿30,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Tester หรือ Queue Q (thailand) Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Queue Q (thailand) Co., Ltd. งาน

630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888