กำลังมองหางาน

solution Architect - cloud technologyCarabao Tawandang Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿65,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 21/09/2021
หมดเขตส่ง: 21/10/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Responsibilities: 
To work with Business Analyst to gather business requirement and turn to the technical and development solution which suits the needs covering existing system or new system. (On premise or cloud infrastructure.).
To ensure the proposed solution are met the users' requirements and are in line with the Carabao security compliance.
Accountable for technical decisions (technical integration, design patterns, architecture interface & element, standard framework, functionality, system quality, architecture quality, etc.).
Assessing the systems architecture currently in place  and give the impact analysis to the proposed design also working with Project Manager, Product Owner, Application Developer/Business Analyst to recommend solutions and improve it.
To advise for technical aspects of solution, system development and integration and ensures that relevant technical strategies, policies, standards, practices, law & regulator are applied correctly and meet the company's needs.
Select or propose 3rd party suppliers/products for the Customer Solution. Is able to work with and manage customized solutions and products, including 3rd party products.
To assist in the writing of functional and technical specifications and system changes and enhancements.
To provide the context diagram of Carabao's application up-to-date. Also provide the interface between each system.
To provide the design of cloud environment and ensure it meets all the company's requirements.
Integrating new applications into the cloud environment.
Qualifications: 
3 - 8 years experience working as Solution Architect, Technical Integration, and Cloud Technology.
Good knowledge of technology & application development.
Good knowledge of network hardware, protocols, and application security standards.
Good knowledge of application architecture and database design. 
Experience in public cloud solutions and infrastructure such as ASW, GCP and Azure.
Experience in microservices design, event sourcing or domain driven design.
Ability to work independently and under indirect supervision.
Good communication and presentation skills.
Good command of English is a plus. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Carabao Tawandang Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง solution Architect - cloud technology ได้รับคัดเลือกจาก Carabao Tawandang Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿65,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Solution Architect - Cloud Technology หรือ Carabao Tawandang Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888